[Đọc – Dịch] 자리 양보 문화 – Văn hoá nhường chỗ ở Việt Nam và Hàn Quốc

0
54

자리 양보 문화 Văn hoá nhường chỗ

사람은 태어나면서부터 부모, 형제자매, 친척, 이웃, 학교의 선생님과 친구 등 인간관계를 맺습니다. 그리고 거기에는 반드시 예절이 존재합니다. 예절은 서로 지켜주어야 하는 질서로서 행동을 통하여 아름다운 마음씨를 나타냅니다. 남을 생각하는 마음, 남이 불편해 하지 않도록 미리 생각하고 행동하는 것입니다.

Từ khi mới sinh ra đời, con người đã hình thành nên những mối quan hệ với cha mẹ, anh chị em, bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng, thầy cô và bạn bè ở trường học v.v… Và trong mối quan hệ đó nhất định tồn tại một phép lịch sự. Phép lịch sự nghĩa là một trật tự mà thông qua hành động đó nó thể hiện một tấm lòng cao đẹp. Tấm lòng biết nghĩ đến người khác, tấm lòng biết suy nghĩ và hành động trước để người khác không cảm thấy bất tiện… 

그 대표적인 것이 ‘자리 양보’입니다. 지하철이나 버스 승객 중 연세가 많거나 장애인, 임산부를 보면 자리를 양보하는 문화입니다. ‘노약자석’은 노인에 대한 개인의 따뜻한 마음씨와 배려를 나타내는 것입니다. 위의 사진들은 버스나 지하철에서 볼 수 있는 있는데 노약자석의 표시입니다.

Tiêu biểu cho tấm lòng này là ‘nhường chỗ’. Đó là một nét văn hóa nhường ghế khi thấy người cao tuổi, người tàn tật, phụ nữ có thai trên xe búyt hay tàu điện ngầm. ‘Chỗ dành riêng cho người già yếu’ là một cách thể hiện sự thông hiểu và tấm lòng ấm áp của cá nhân dành cho người già và yếu. Những bức ảnh trên là ký hiệu cho biết đấy là ghế dành cho người già yếu mà chúng ta có thể thấy trên xe búyt hay tàu điện ngầm.

베트남의 교통수단은 주로 오토바이입니다. 대중교통으로 버스가 있지만 한국처럼 노약자석이 따로 있거나 표시되어 있지 않습니다. 그러나 노인에 대한 공경을 존중하는 사회이기 때문에 대부분의 젊은 사람들은 버스 안에서 연세가 많으신 어른들을 보면 먼저 자리를 양보합니다.

Phương tiện giao thông chủ yếu của Việt Nam là xe gắn máy. Giao thông công cộng cũng có xe búyt nhưng không có đánh dấu chỗ dành cho người già yếu. Tuy nhiên là một xã hội mà ở đó con người luôn có suy nghĩ kính trọng người lớn tuổi nên khi thấy có người lớn tuổi lên xe thì những người trẻ tuổi cũng nhường ghế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here