[Cách diễn đạt] 31_ 전화 온 줄 몰랐어요. Không biết có điện thoại đến.

0
67

전화벨소리를 못 들었을 때는 어떻게 말할까?
How to say you didn’t hear the phone ringing.
Khi không nghe được tiếng chuông điện thoại thì nói thế nào?

오늘의 한마디는 ‘전화 온 줄 몰랐어요.’ 입니다.
Today’s expression : I didn’t know someone called me.
Biểu hiện của hôm nay: Tôi không biết có điện thoại đến.

마이클 씨가 헤드폰을 쓰고 신나는 음악을 들으며 일을 하고 있습니다. 그런데 옆에서는 전화벨이 계속 울리고 있네요. 그래서 영민 씨가 전화를 왜 안 받느냐고 하니까 미안해하며 전화벨 소리를 못 들었다고 말하고 싶어하는군요.
이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “전화 온 줄 몰랐어요.”

Michael sử dụng tai nghe vừa nghe nhạc vừa làm việc. Nhưng điện thoại bên cạnh liên tục reo. 
Young-min hỏi tại sao không bắt điện thoại thì Michael muốn nói rằng mình không biết có điện thoại đến.
Lúc này nên nói “전화 온 줄 몰랐어요.”

Hội thoại hôm nay

영민 : 마이클 씨! 왜 전화를 안 받아요?
마이클 : 아! 미안해요. 전화 온 줄 몰랐어요.
Young-min: Michael, tại sao không bắt điện thoại? 
Michael : Ồ, xin lỗi. Không biết có điện thoại đến.

Học thêm
[động từ] +(으)ㄹ 줄 몰랐어요 có nghĩa là không thể làm điều gì đó tốt như “운전할 줄 몰라요.”(Không biết lái xe.) hoặc “술 마실 줄 몰라요.” (Không biết uống rượu.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here