[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 든지 (2)

0
14097

A/V 든(지)
1. Đứng sau động từ, tính từ thể hiện việc dù có làm gì thì cũng không liên quan, không thành vấn đề, không sao hết. Là biểu hiện có tính khẩu ngữ (thường chỉ dùng khi nói), lúc này phía trước thường đi với ‘무엇, 어디, 누구, 언제, 어떻게’ và chủ yếu dùng với động từ. Tương đương với nghĩa ‘bất kể, bất cứ’. Có biểu hiện tương tự là A/V 든가.
• 내가 어디에 가든지 상관하지 마세요.
Bất kể tôi đi đâu cũng đừng quan tâm (để ý, can dự).

• 그 사람이 누구를 만나든지 너하고는 관계가 없잖아.
Bất kể người đó gặp ai thì với bạn cũng đâu còn liên quan gì đúng không.

• 내 친구는 든지 정말 맛있게 먹어요.
Bạn tôi bất kể ăn món gì thì cũng ăn một cách cực kỳ ngon lành.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] V/A + 았/었더라면: 'Nếu mà đã... thì đã...'

• 내가 어떻게든지 신경 쓰지 않았으면 좋겠네요. 
Sẽ thật tốt nếu bất kể tôi có mặc như thế nào cũng không cần bận tâm nhỉ.

2.Thường dùng dưới dạng ‘든지…든지’ với nghĩa ‘bất kể, bất cứ’, thể hiện dù chọn lựa điều nào trong nhiều sự việc cũng không liên quan. Lúc này thường xuất hiện động từ hay tính từ mang nghĩa tương phản. Ngoài ra còn có thể dùng dưới dạng –든지 말든지.
• 방이 크든지든지 아무 거나 구해 주세요.
Bất kể phòng rộng hay chật hãy tìm cho tôi cái nào cũng được.

• 비가 오든지 든지 상관없이 나갈 거예요.
Bất kể trời có mưa hay không cũng không sao, tôi vẫn sẽ đi ra ngoài.

• 그 사람이 오든지 든지 신경 쓰지 않아요.
Bất kể người đó có đến hay không thì tôi cũng không quan tâm (không muốn biết).

Bài viết liên quan  Động từ + 어라/아라/여라

• 사람들이 음식을 먹든지 말든지 상관없이 일단 많이 준비해 놓을게요.
Bất kể mọi người có ăn đồ ăn hay không thì cũng không quan trọng, trước hết tôi sẽ cứ chuẩn bị sẵn thật nhiều.

3. Từ ‘든지’ có thể giản lược ‘지’ trong khi dùng.
친구가 가든지 안 가든지 상관없이 나는 갈 것이다.
친구가 가 안 가든 상관없이 나는 갈 것이다.
Bất kể bạn ấy đi hay không thì cũng không sao, tôi vẫn sẽ đi.

4. Có biểu hiện ngữ pháp tương tự là ‘건’ 
날씨가 좋든지 나쁘든지 행사는 진행될 겁니다.
날씨가 좋 나쁘 행사는 진행될 겁니다.
Bất kể thời tiết đẹp hay xấu thì sự kiện vẫn sẽ được tiến hành.

5. Ở quá khứ thì sử dụng cùng với ‘았/었’ 
• 그 사람이 과거에 무슨 일을 했든지 중요하지 않다.
Bất kể người đó đã làm gì trong quá khứ thì cũng không quan trọng.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + (으)ㄹ 줄이야

• 그 사람이 왔든지왔든지 내가 신경 쓸 일이 아니다. 
Bất kể người đó đã đến hãy không, không phải là việc tôi sẽ quan tâm.

6. Nếu phía trước là danh từ sử dụng dạng ‘(이)든(지)’ 
• 이 일은 남자든지 여자든지 성별과 관계없이 다 할 수 있어요.

Xem thêm ý nghĩa và cách dùng thứ 1 của ngữ pháp này tại đây “Động từ + 든지 (1)”

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

A/V 든지, A/V 든지 A/V 든지, 든지 든지, N(이)든(지), 았/었든지, ngữ pháp 든지, A/V 든지 grammar, Ảnh: Nguồn từ facepage King Sejong Institute

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here