[Ngữ pháp] Động từ + 나 보다, Tính từ + (으)ㄴ가 보다: Có vẻ, chắc là, hình như, dường như, có lẽ…

0
22608

V나 보다 
A(으)ㄴ가 보다. 
N인가 보다

1. Thể hiện sự phỏng đoán, suy đoán của người nói dựa trên bối cảnh nào đó kèm theo. Có thể dịch là “Có vẻ, chắc là, hình như, dường như, có lẽ…” 
김 부장님은 매일 술을 드시네요. 술을 좋아하시나 봐요.
Quản lý Kim uống rượu mỗi ngày. Chắc là ông ấy thích rượu lắm.

옆집에서 고기 냄새가 나네요. 삼겹살을 먹나 봐요.
Nhà bên cạnh có mùi thịt tỏa ra nhỉ. Có vẻ như đang ăn thịt nướng.

음식이 매운가 봐요. 메이 씨 얼굴이 빨개요.
Thức ăn có vẻ cay. Nhìn khuôn mặt Mei đỏ hết lên kìa.

2. Sử dụng dạng thức ‘나 보다’ với ‘있다/없다’. 
사람들이 웃으면서 극장에서 나오네요. 영화가 재미있나 봐요
Mọi người đều tươi cười khi ra khỏi rạp chiếu phim nhỉ. Bộ phim chắc là hay đây.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 다시피, 다시피 하다

오늘 진짜 많이 먹네요. 맛있나 봐요
Hôm nay ăn nhiều quá nhỉ! Chắc là ngon lắm nhỉ.

에릭 씨는 여자 친구가 있나 봐요. 커플링을 끼고 있어요.
Erik có vẻ có bạn gái rồi nhỉ. Thấy đang đeo nhẫn đôi kìa.

3. Cả động từ/tính từ khi dùng trong tình huống quá khứ thì đều sử dụng dạng thức ‘았/었나 보다’ 
배가 많이 나온 걸 보니까 오늘 많이 먹었나 봐요. 
Nhìn bụng nổi rõ thế kia, hôm nay chắc là đã ăn nhiều lắm đây.

수미 씨가 계속 기침을 하는 걸 보니까 감기에 걸렸나 봐요. 
Su-mi vẫn tiếp tục ho thế này chắc là bị cảm cúm rồi.

늦잠 자는 걸 보니까 어제 많이 피곤했나 봐요. 

Bài viết liên quan  Biểu hiện -는/은/ㄴ 걸 보면... -는/은/ㄴ 게 틀림없다

4. Với trường hợp của động từ, khi nói về tình huống tương lai, sử dụng biểu hiện ‘(으)ㄹ 건가 보다’ 
민수 씨가 짐을 싸는 걸 보니까 이사를 할 건가 봐요. 
날씨가 흐리네요. 비가 올 건가 봐요. 

5. Nếu phía trước là danh từ thì sử dụng dạng thức ‘인가 보다’ 
말하는 걸 보니까 외국 사람인가 봐요.  저 사람이 영호 씨의 제일 친한 친구인가 봐요.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here