[Cách diễn đạt] 12_잘 다녀오세요. Chúc chuyến đi tốt đẹp nhé

0
2435

어딘가를 다녀올 사람에게 어떻게 인사하지?
Chào thế nào khi một người nào đó sắp rời đây?
오늘의 한마디는 ‘잘 다녀오세요.’ 입니다.
Cách diễn đạt hôm nay: ‘Chúc chuyến đi tốt đẹp nhé.’

영민 씨가 휴가라서 고향에 가게 되었습니다. 마이클 씨는 잠시 회사를 떠나는 영민 씨에게 인사를 하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “잘 다녀오세요”
Young-min về quê cho kỳ nghỉ. Michael muốn chào Young-min.
Lúc này nên nói “잘 다녀오세요”

Hội thoại hôm nay
마이큼 : 영민 씨, 고향에 가신다면서요? 잘 다녀오세요.
영 민 : 네, 잘 다녀오겠습니다.

Michael : Young-min, về quê hả. Chúc chuyến đi tốt đẹp nhé.
Young-min : Vâng . Mình sẽ đi chơi vui vẻ

Học thêm:
Trong sinh hoạt hàng ngày, người nhỏ tuổi chào người lớn tuổi hơn khi chia tay thì dùng “안녕히 다녀오세요.”(chúc đi bình an ạ)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here