[Hội thoại tiếng Hàn] #10. 사람들이 우리를 쳐다 봐요 Mọi người cứ nhìn chúng ta

0
933
사람들이 우리를 쳐다 봐요
Mọi người cứ nhìn chúng ta

오늘 티엔은 남편과 같이 외출을 했습니다. 그런데 사람들이 자꾸 쳐다 봅니다. 왜 그러는 걸까요? 티엔은 이해할 수가 없습니다.
Hôm nay Thiện cùng chồng đi ra ngoài. Nhưng cô cứ bị mọi người nhìn. Thiện không hiểu tại sao mọi người lại như vậy.

Từ mới:
낯설다 (mới, lạ, không quen) 돌아보다 (quay lại nhìn) 들어오다 (đi vào)
마찬가지이다 (giống, tương tự) 부러워하다 (ghen tỵ, đố kỵ, thèm muốn)
부럽다 (ghen tỵ, đố kỵ) 속상하다 (buồn rầu, lo lắng, đau lòng)
예전 (ngày xưa, trước đây) 쳐다보다 (nhìn chằm chằm)

Hội thoại:
티엔: 여보, 아까부터 저 사람들이 우리를 계속 쳐다 봐요.
남편: 우리를 쳐다 본다고요? 누가요?
티엔: 저기에 있는 사람들 말이에요. 우리가 가게에 들어왔을 때부터, 우리를 몇 번이나 돌아봤어요.
남편: 그건 당신이 예뻐서 그러는 거예요. 너무 신경 쓰지 말아요.
티엔: 아니에요. 제가 외국인이라서 그러는 거예요. 그렇지요?
남편: 예전에 비해서 국제결혼이 많아졌지만, 아직도 외국인을 낯설게 생각하는 사람들이 많은 것도 사실이에요. 사람들한테는 우리 부부도 그렇게 보일 수 있고요.
티엔: 그래도 사람들이 이렇게 쳐다볼 때마다 속상해요.
남편: 우리가 행복하게 사는 모습을 보여주면 나중에 사람들이 우리를 부러워할 거예요. 너무 속상해 하지 말아요.

Thiện: Anh ơi, từ nãy đến giờ mấy người kia cứ liên tục nhìn chúng ta không à.
Chồng: Em nói ai nhìn chúng ta?
Thiện: Em nói mấy người đằng kia kìa. Từ khi chúng ta bước vào cửa hàng, họ cứ quay lại nhìn mình mấy lần.
Chồng: Chắc tại người ta thấy em đẹp mới vậy đó. Đừng quá bận tâm làm gì.
Thiện: Không phải đâu. Vì em là người nước ngoài nên họ mới nhìn như vậy đúng không anh?
Chồng: So với trước đây thì bây giờ kết hôn quốc tế đã nhiều hơn nhưng sự thật thì vẫn còn nhiều người Hàn Quốc chưa có cái nhìn lạ lẫm với người nước ngoài. Vợ chồng mình cũng có thể bị như vậy.
Thiện: Dù vẫn biết như thế nhưng mỗi khi bị người ta nhìn em vẫn thấy buồn.
Chồng: Nếu chúng ta cho họ thấy mình sống hạnh phúc thì sau này mọi người sẽ ghen tỵ cho mà xem. Em đừng quá lo lắng.

Biểu hiện:
남편은 아내가 너무 속상해 하는 것 같아서 걱정입니다.
걱정하지 말라는 표현을 어떻게 할까요? 금지를 나타내는 표현을 배워봅시다.
Chồng lo lắng vì thấy vợ buồn bực nên lo lắng. Khi muốn khuyên ai không nên làm gì đó thì nói thế nào? Hãy học cách biểu hiện khuyên bảo, can ngăn.

신경 쓰지 마세요. Xin đừng bận tâm.
그렇게 말하지 마세요. Xin đừng nói như vậy.
너무 많이 먹지 마세요. Xin đừng ăn quá nhiều.
지 마세요.  Xin đừng đi.
지 마세요. Xin đừng khóc.

Cũng có những cách biểu hiện như thế này.

Ngoài mẫu câu ‘-지 마요’Xin đừng. 가지 마요(đừng đi),thì cũng có thể dùng mẫu câu ‘-지 말고… -(으)세요. Xin đừng…mà hãy

가지 말고 조금 만 기 다리 세요’
(Xin đừng đi và hãy đợi cho một chút).

– Học tiếng Hàn qua các đoạn hội thoại khác: tại đây
– Luyện đọc dịch tiếng Hàn: tại đây
– Trang facebook cập nhật bài học: Hàn Quốc Lý Thú
– Nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây

Trích dẫn từ Giáo trình 알콩달콩 한국어.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here