Trang chủ Tiếng Hàn hội thoại cho cô dâu Việt

Tiếng Hàn hội thoại cho cô dâu Việt

[Hội thoại tiếng Hàn] #12. 면접을 보고 왔어요. Đi phỏng vấn về

면접을 보고 왔어요. Đi phỏng vấn về 티엔은 오늘 면접을 보고 왔습니다. 그런데 아직 준비가 부족해서 답답하기만 합니다. 아내의 사회생활에 대해서 남편의 생각은 좀 다른...

[Hội thoại tiếng Hàn] #11. 인사가 늦었어요. Lời chào muộn màng

인사가 늦었어요 Lời chào muộn màng 티엔은 오늘 마을 반상회에 갔습니다. 여러 이웃이 한 자리에 모인 자리에서 인사를 하는 것은 처음입니다. 처음 만난 이웃에게 어떻게 인사를...

[Hội thoại tiếng Hàn] #10. 사람들이 우리를 쳐다 봐요 Mọi người cứ nhìn chúng...

사람들이 우리를 쳐다 봐요 Mọi người cứ nhìn chúng ta 오늘 티엔은 남편과 같이 외출을 했습니다. 그런데 사람들이 자꾸 쳐다 봅니다. 왜 그러는 걸까요? 티엔은 이해할...

[Hội thoại tiếng Hàn] #9. 노후 대책이요? Kế hoạch khi về già?

노후 대책이요? Kế hoạch khi về già? 티엔은 오늘 남편과 함께 미래의 계획을 이야기합니다. 나이 든 후의 모습과 아들의 성장한 모습을 그려 보는 부부, 어떤 계획을...

[Hội thoại tiếng Hàn] #8. 호칭이 너무 복잡한 것 같아요 Cách xưng hô...

호칭이 너무 복잡한 것 같아요 Cách xưng hô ở Hàn Quốc hình như rất rắc rối Mẹ chồng đã nói chuyện với Thiện khi nghe cách...

[Hội thoại tiếng Hàn] #7. 부부가 서로 도우면… Nếu vợ chồng cùng giúp...

부부가 서로 도우면… Nếu vợ chồng cùng giúp đỡ nhau. 오늘은 피곤한 티엔을 대신해서 남편이 설거지를 하고 있습니다. 하지만 어머니는 남편이 집안일을 하는 것이 별로 마음에...

[Hội thoại tiếng Hàn] #6. 아이 교육은 부부가 같이 하는 것이에요. Giáo dục con...

아이 교육은 부부가 같이 하는 것이에요 Giáo dục con cái là việc của cả hai vợ chồng   이제 아이의 교육에 대해서 신경을 써야 할 때인 것...

[Hội thoại tiếng Hàn] #5. 오늘은 참여 수업 이 있는 날이에요. Hôm nay là...

오늘은 참여 수업 이 있는 날이에요 Hôm nay là ngày có tiết dự giờ lớp học 오늘은 학부모 참여 수업이 있는 날입니다. 티엔은 아들 민수의 유치원에...

[Hội thoại tiếng Hàn] #4. 베트남말로 ‘아빠’가 뭐예요? “아빠” tiếng Việt là gì?

베트남말로 ‘아빠’가 뭐예요? “아빠” tiếng Việt là gì? 민수가 돌 때의 일입니다. 티엔은 하루가 다르게 쑥쑥 자라는 아기를 보면서 좋은 엄마가 되려면 어떻게 해야 하는지 고민도...

[Hội thoại tiếng Hàn] #3.당신은 예쁘고 알뜰하기도 해요. Em thật đẹp và cũng thật...

당신은 예쁘고 알뜰하기도 해요 Em thật đẹp và cũng thật khôn ngoan 오랜만에 시장에 간 아내가 새 옷을 샀습니다. 요즘 유행하는 옷이라서 아주 마음에 듭니다. 하지만...

[Hội thoại tiếng Hàn] #2. 우리 가족을 위해서 조금만 마실게요. Anh sẽ chỉ uống...

우리 가족을 위해서 조금만 마실게요.  Anh sẽ chỉ uống một chút vì gia đình chúng ta 친구한테서 전화를 받은 남편이 외출 준비를 합니다. 이렇게 늦은 시간에 술을...

[Hội thoại tiếng Hàn] #1. 밖에서 당신은 다른 사람 같아요. Đi ra ngoài Anh...

밖에서 당신은 다른 사람 같아요 Đi ra ngoài Anh như một người khác   티엔은 오늘 남편과 함께 장을 보러 왔습니다. 한국에서 이런 대형 마트는 처음입니다. 오랜...
error: Content is protected !!