Phân biệt 밖, 바깥

0
2581

Các trường hợp hoán đổi cho nhau
Cả 밖 và 바깥 có nghĩa là bên ngoài. Trong nhiều trường hợp, cả hai đều có thể hoán đổi cho nhau nếu ta sử dụng nó cho vật chất bên ngoài.

건물 밖으로 나가자. / 건물 바깥으로 나가자.
Chúng ta hãy cùng ra ngoài tòa nhà.

밖에 눈이 많이 왔다. / 바깥에 눈이 많이 왔다.
Tuyết rơi rất nhiều bên ngoài.

봉투 밖에 뭐라고 써 있는 것 같은데? / 봉투 바깥에 뭐라고 써 있는 것 같은데?
Dường như có cái gì đó được viết ở bên ngoài phong bì?

Trường hợp chỉ dùng riêng cho 밖
밖 được sử dụng khi ranh giới là khái niệm trừu tượng. Tất cả chúng ta đều có giới hạn về kiến ​​thức, khả năng hoặc kỳ vọng của mình. Khi một cái gì đó xảy ra bên ngoài ranh giới trừu tượng đó, chỉ có 밖 được sử dụng để mô tả tình huống đó.

Bài viết liên quan  Thành ngữ, tục ngữ, quán dụng ngữ thú vị trong tiếng Hàn (P1)

전직 판사가 부당한 판결을 합리화하려는 상식 밖의 발언을 하자 듣던 사람 모두가 당황했다.
Khi cựu thẩm phán đưa ra phát ngôn bên ngoài tri thức thông thường nhằm hợp lý hóa một phán quyết không chính đáng, tất cả người nghe đều đã bàng hoàng.

워낙 잘 하는 아이라 그런 실수는 안 할 줄 알았는데 예상 밖이었다.
Vốn dĩ là một đứa bé giỏi nên không ai nghĩ rằng con bé mắc một sai lầm như vậy, thực sự ngoài sức tưởng tượng.

사업을 제대로 하려면 능력 밖의 일에는 손 대지 말아야 한다.
Nếu muốn kinh doanh đúng mực (tốt) không nên đụng đến những việc ngoài khả năng của mình.

Trong các ví dụ trên, không được sử dụng từ 바깥.

Trường hợp chỉ dùng riêng cho 바깥
Khi muốn mô tả một cái gì đó bên ngoài hay đến từ bên ngoài, chúng ta phải sử dụng 바깥 ở phía trước của từ, mà không phải là 밖. 
바깥 세상(thế giới bên ngoài), 바깥 주머니(túi bên ngoài), 바깥 공기(không khí bên ngoài) là chính xác, 밖 세상, 밖 주머니, 밖 공기 hiếm khi được sử dụng.

Bài viết liên quan  Phân biệt 제대로 và 똑바로

바깥 봉투에 내 이름이 써 있길래 나한테 온 것인지 알았는데, 큰 봉투 안에 작은 봉투 여러 개를 넣어서 우리 가족에게 보낸 것이었다.
Như tên của tôi đã được viết trên phong bì bên ngoài, tôi nghĩ rằng nó đã được gửi đến tôi nhưng nó đã được gửi đến gia đình tôi với một vài phong bì nhỏ để trong một cái lớn.

Trong ví dụ trên cố tình sử dụng từ 바깥 봉투 để so sánh nó với 봉투 바깥. Khi chúng ta sử dụng 바깥 봉투 (phong bì bên ngoài), có nhiều hơn hai phong bì, vì vậy chỉ cần gọi cái ở bên ngoài – 바깥 봉투. Trong khi 봉투 바깥 có nghĩa là phía ngoài hoặc bên ngoài phong bì. Tóm lại, nếu 바깥 được sử dụng trước một từ, thì nó có nghĩa là bên ngoài hoặc ở bên ngoài (outer or exterior); còn nếu dùng ở phía sau, nó có nghĩa là mặt ngoài (out(side) of).

Bài viết liên quan  [Từ vựng tiếng Hàn khoa học] 우주란? Vũ trụ là gì?

라푼젤은 성 안에서만 살다 보니 바깥 세상이 궁금했어요. 하지만 엄마는 허락해 주지 않았답니다.
Rapunzel chỉ sống trong lâu đài, vì vậy cô tò mò về thế giới bên ngoài. Nhưng mẹ cô không cho phép cô ra ngoài.

코트 바깥 주머니에 장갑을 항상 넣어 놓고 다녔는데 없는 것을 보니 어디 두고 온 것 같아. 찾으러 가 볼게. 기다리고 있어.
Tôi luôn để găng tay trong túi bên ngoài của áo khoác, nhưng chúng không có ở đó mà có lẽ tôi đã để nó ở đâu đó. Tôi sẽ thử đi tìm chúng. Chờ chút nha.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here