[Đọc – Dịch] 태권도와 보비남 Taekwondo và Vovinam (Việt võ đạo) P1

0
1827

보비남 Vovinam

보비남 협회에 따르면 보비남은 현재 Ha Tay로 알려진 Son Tay성 Thach That구의 Huu Bang마을에서, 1912년 5월24일에 Nguyen Dinh Xuyen과 Nguyen Thi Hoa의 맏아들로 태어난 Nguyen Loc 대사부에 의해 창시되었다. 프랑스의 식민지배 하에 있던 당시 베트남은 평온한 시기가 아니었다. 이러한 상황이기에 Loc의 아버지는 아들에게 호신술을 익히게 해야겠다고 생각했고, 무술에 능한 사람을 찾아 아들에게 무술과 씨름을 가르쳐줄 것을 청했다고 한다.

Theo Hiệp hội Vô vi nam, môn võ Vô vi nam do võ sư Nguyễn Lộc sinh ngày 24 tháng 5 năm 1912 tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) sáng lập nên. Dưới thời thực dân Pháp, nước Việt Nam không có ngày được yên bình. Trong tình hình ấy, cha của Lộc nghĩ rằng sẽ phải cho con trai học môn võ hộ thân. Nghĩ vậy ông đã tìm người tinh thông võ nghệ để dạy võ và dạy vật cho con mình.

Loc은 베트남이 프랑스의 식민지배에서 벗어나려면, 국민들이 자유와 독립에 대한 강한 의지를 갖고, 단결해야 한다고 생각했다. 그래서 그는 무술을 수련하며 외국의 무술들을 연구했다. Loc는 당시에 많은 무술대회에 출전했으며, 저명한 무술가들과 토론하며 무술을 연구하고 공부했다. 또한 철학, 문학, 역사, 해부학, 의학 공부에도 많은 시간을 쏟았다. 

Lộc nghĩ rằng, nếu muốn thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp thì người dân Việt Nam phải có ý chí mạnh mẽ về sự độc lập và tự do, đồng thời phải thật đoàn kết. Vì thế ông đã luyện tập võ nghệ và nghiên cứu thêm các môn võ của nước ngoài. Thời đó, võ sư Lộc đã tham gia nhiều đại hội võ thuật, thảo luận và nghiên cứu về võ thuật với nhiều võ sư khác. Ngoài ra, ông còn dành nhiều thời gian học thêm về triết học, văn học, lịch sử, giải phẫu học và y học.

이러한 연구와 공부를 통해 보다 강한 육체, 합리적인 정신, 그리고 불굴의 의지를 갖게 해주는 무술을 만들어 내기 위해 노력했고, 베트남 사람들의 체격과 체형(말랐지만 빠르고, 유연하며 인내심이 강한)에 적합한 무술을 연구하여, 1938년 가을에 마침내 Vovianam을 완성했다고 전해지고 있다.

Qua việc học tập và nghiên cứu này, ông đã nỗ lực để sáng tạo ra môn võ thuật giúp cho tinh thần, cơ thể khỏe mạnh và có một ý chí bất khuất. Ông đã nghiên cứu ra môn võ thuật phù hợp với thể chất và cơ địa của người Việt Nam (gầy nhưng nhanh nhẹn, dẻo dai và kiên trì). Và cuối cùng, vào mùa thu năm 1938 ông đã sáng lập ra môn võ Vô vi nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here