베트남 사람에게 배우고 싶은 긍정의 힘 것. Điều tôi muốn học từ người Việt Nam: Sức mạnh của sự lạc quan.

1
1126

베트남으로 오기 전, 어머니께서 책 한 권을 선물로 주셨습니다. 작가가 본인의 딸에게 썼던 편지를 토대로 하여 쓴 책으로 책을 읽는 동안 저는 마치 제 어머니가 써 주신 편지를 한 장씩 읽어나가는 기분이었는데, 그 중 제가 가장 감명 받은 편지는 ‘가뭄의 봄’ 이었습니다.

Trước khi đến Việt Nam, mẹ tôi đã tặng tôi một cuốn sách. Nội dung cuốn sách ấy dựa trên những bức thư của một nhà văn viết cho con gái của mình. Vì vậy, cảm giác của tôi khi đọc nó giống như đang đọc từng lá thư mà mẹ viết cho mình. Và trong đó, lá thư khiến tôi ấn tượng nhất chính là “Hạn hán vào mùa xuân”.

P240 “네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다.” 공지영
P.240 “Dù sống như thế nào tôi vẫn luôn ủng hộ bạn” – Kong Ji Young

어떤 해였던가? 아마 2001년이라고 기억되는데, 봄철에 아주 심한 가뭄이 들었다. 논들이 바싹 바싹 타들어가고 온 나라에 심어 놓은 모들이 말라 죽을 위기에 처했었지. 양수기가 동이 나고 농부들은 온 힘을 다해 논에 물을 대었단다. 대단한 가뭄이었어. 

Vào năm nào nhỉ? Có lẽ là vào mùa xuân năm 2001. Một năm hạn hán kéo dài, ruộng đất khô hạn và nứt nẻ, những cây lúa trên cả nước đang có nguy cơ bị khô héo. Máy bơm nước không đủ sức tưới mặc dù người nông dân đã cố gắng hết sức để cung cấp nước cho đồng ruộng. Hạn hán thật là kinh khủng!.

그리고 그해 가을이 되었어. 해마다 초가을이면 찾아오는 태풍 중에서 가장 거센 것이 한 반도를 덮쳤지. 모두들 가뭄을 이겨낸 들녘에 다시 바람이 부는 걸 보니 이번해 농사는 망쳤다고 생각했지. 그런데 결과는 생각과는 아주 딴판이었어, 그토록 거센 태풍은 놀랍게도 벼 이삭들을 거의 쓰러뜨리지 못했어. 심지어 그해 가을에는 사상 유례가 없는 풍년이 들었단다. 전문가들이 무심히 이야기하더구나, 이 심한 태풍에도 피해가 없었던 것은 봄날의 가뭄 때문이었다고그러니까 봄날에 벼들이 막 땅에 제 뿌리를 묻었을 때 부족했던 물때문에 깊이 뿌리를 내려야했고, 그래서 거센 태풍에도 불구하고 벼들은 쓰러지지 않았다고 말이야. (중략…)

Thế rồi thu đến. Hàng năm vào đầu thu, các cơn bão sẽ lại tìm về, nhưng mùa thu năm ấy đã xuất hiện một cơn bão mạnh nhất. Nó bao trùm cả bán đảo Triều Tiên. Người ta nhìn gió bắt đầu thổi vào cánh đồng sau cơn hạn hán và nghĩ rằng vậy là mùa màng năm nay sẽ hư hại hết. Nhưng kết quả thì ngược lại. Cơn bão ấy đã không đủ sức để quật ngã những cây lúa. Thậm chí mùa thu năm ấy còn là một mùa bội thu chưa từng có đối với người nông dân. Các chuyên gia thì phát ngôn hết sức thản nhiên. Rằng cơn bão nghiêm trọng nhưng không gây thiệt hại nhiều là nhờ có đợt hạn hán vào mùa xuân trước đó.
Mùa xuân, phần rễ cây mới bén vào đất sẽ cần được cung cấp đủ nước. Nhưng hạn hán đến, rễ phải bám sâu hơn vào lòng đất để tìm kiếm nguồn nước. Chính nhờ vậy, cơn bão mạnh đã không thể quật ngã chúng. (Giản lược)

직면하는 것, 회피하지 않는 것, 어렵다는 것을 인정하고 충분히 거기에 상응한 고통을 겪는 것. 그래, 충분히 거기에 상응한 고통을 겪어 내는 것. 그래야 젊은 시절의 고난이 진정 값어치가 있게 되는 거지.

Sau câu chuyện trên, ta có thể nhận ra một điều đó là khi đối mặt với nỗi đau, ta không nên né tránh, phải chấp nhận khó khăn và đương đầu với chúng. Có trải qua đủ cung bậc nỗi đau ta mới nhận ra giá trị của những năm tháng tuổi trẻ.

우리의 인생을 4계절로 나눌 수 있다면 저는 봄을 살아가고 있습니다. 설레고도 불안한 그 시기. 그 시기에 전 이곳 베트남에 왔습니다. 마치 가뭄 이온듯, 어린 여자 유학생인 저는 모든 게 힘들 게 느껴졌고 두려웠으며 무서웠습니다. 그리고 지금까지도 전 여전히 봄을 살아가고 있고 제가뭄은 끝나지 않았다고 생각합니다.

Nếu cuộc sống của chúng ta được chia thành bốn mùa thì có lẽ tôi đang sống vào mùa xuân, khoảng thời gian vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Và cũng chính vào mùa xuân ấy, tôi đã tới Việt Nam. Cũng giống như khi hạn hán đến, là một du học sinh nữ trẻ tuổi, mọi thứ xung quanh khiến tôi cảm thấy khó khăn, bồn chồn và sợ hãi. Đến tận lúc này, tôi vẫn như đang sống trong mùa xuân ấy và luôn nghĩ rằng cơn hạn hán của mình vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày.

베트남의 언어와 역사, 문화 또한 제가 이곳에서 배운 값진 지식이지만 무엇보다도 저는 베트남 인들의 긍정적인 삶의 방식을 많이 배우려고 합니다. 저는 이곳에서 힘든 일과 직면하게 되었을 때에 더욱 더 행복함을 느낍니다. 왜냐하면 보이지 않는 저의 뿌리가 깊고 더 깊게 뻗어나가고 있는 라고 믿기 때문에….

Tôi học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Chúng đều là những nguồn kiến thức vô cùng quý giá. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, tôi luôn cố gắng học hỏi cách sống tích cực và lạc quan của người Việt. Trên mảnh đất này, mỗi khi phải đối mặt với khó khăn, tôi càng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc vì tôi tin rằng cái “rễ” của mình đang ngày càng bén sâu hơn.

제게 감사함을 알려준 베트남에게 감사합니다. 언젠가 이곳에서 머금은 물이 제 삶의 값진 양분이 되어 저라는 존재의 꽃을 피우게 할 것이며 훗날의 풍년을 가져다 줄 것이라 저는 믿어 의심치 않습니다.

Cảm ơn Việt Nam vì đã dạy cho tôi biết trân trọng và biết cảm ơn. Tôi luôn tin rằng, đến một lúc nào đó, “mạch nước ngầm” từ nơi đây sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng vô vàn quý giá trong tôi, để cuộc đời tôi tươi tốt trổ bông” và mang về một mùa màng bội thu.

“Xin cảm ơn Việt Nam !”

글, 이다은/ Lee Da Eun 하노이대학교, ĐH Hà Nội

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here