붕어빵으로 알아보는 심리테스트 Test tính cách thông qua…cách ăn bánh cá

0
1727
♡ 붕어빵으로 알아보는 심리테스트~ ♡
TEST TÍNH CÁCH THÔNG QUA…CÁCH ĂN BÁNH CÁ^^
——————————————————
Bạn ăn từ bộ phận nào trước?

1번.. (머리): 급한성격을 가지고 있어요!!
Số 1..(Đầu): Bạn có tính cách nóng vội!!

***
사소한 것에는 신경쓰지 않는 낙천가..
Bạn là một người lạc quan không để tâm tới những thứ vụn vặt..
말보다 행동이 앞서는 타입..
Thuộc xì tai ưu tiên hành động hơn lời nói..
관심사가 생기면 금새 뜨거워졌다가 금방 식기도 합니다..
Khi có mối quan tâm về điều gì đó thì khí thế hừng hực nhưng sau đó thì mau chóng nguội ngay..
하고 싶은 말은 가슴에 담아두지 못하고 바로 말해 버리는..
Khi có điều gì muốn nói thì không thể nào giữ trong lòng mà ngay lập tức phun ra ngay..
그만큼 화도 금방 풀어진다고 해요^^
Nhưng…nếu có giận cái gì thì cũng hạ hỏa nhanh với tốc độ tương đương như vậy^^

2번.. (꼬리) : 신중하고 주의깊은 타입!!
Số 2..(Đuôi): Bạn là người cẩn thận và thận trọng

***
작은일에도 신경을 심하게 쓰며..
Dù là việc nhỏ cũng để tâm quá mức
플라토닉 사랑을 동경하는 멋쟁이~
Là người thích ăn diện và có khuynh hướng tình yêu lãng mạn
같은 실수를 두번하지 않는 완벽주의자..
Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không để mắc lỗi lầm nào tới lần thứ 2
의외로 둔감한 면도 있어서 눈치가 조금 없다는점.^^
Có chút gì đó kém nhạy cảm và không nhanh ý cho lắm

3번.. (배) : 나는야 상남자!!
Số 3 (Bụng): Bạn là một người cực kỳ…man!

***
무슨일을 하든 적극적으로 활동하며~
Dù làm việc gì thì cũng làm một cách tích cực
명랑하고 사교성이 뛰어나 주위에서 인기가 많은 타입..
Vui vẻ hòa đồng nên được nhiều người xung quan mến mộ..
단. 거절을 잘 못하기 때문에 종종 곤란한 경우가 생길수 있으니 조심..^^
Nhưng…hãy cẩn thận vì bạn là người không dễ từ chối nên có thể rơi vào tình huống khó xử.

4번.. (등지느러미) : 외동이거나 막내일 가능성이 많고 예민하며~
Số 4 (Lưng): Khả năng cao bạn là con một hoặc con út…và bạn khá nhạy cảm đấy!

***
시끌벅적한 공간보다는 혼자 있는것을 선호..
So với nơi náo nhiệt thì thích ở một mình thôi..
상냥하고 동정심이 깊어 버려진 개나 고양이를 보면..쉽게 지나치지 못해요..
Bàn là người lịch thiệp và có lòng trắc ẩn nên nếu nhìn thấy chó mèo bị bỏ rơi thì…không thể bỏ mặc được..
미적 감각이 뛰어나고 눈물이 많은 감수성파..^^
Bạn có khiếu thẩm mĩ và khá là…mau nước mắc^^

5번.. (반으로 자른후 머리) : 강한 의지력을 가지고 있어요..
Số 5 (Xé đôi rồi ăn phần đầu trước): Bạn là người có ý chí mạnh mẽ

***
한번 정했다 싶은건 끝까지 밀어붙히네요..
Một khi đã quyết thì bạn sẽ làm tới cùng điều bạn muốn
스포츠에 관심이 많고 타고난 승부사 랍니다..
Bạn rất quan tâm tới thể thao và bạn được sinh ra để làm người chiến thắng.
금전적으로 다소 째째한면이 있어~
Về mặt tiền bạc thì…bạn tiêu tiền khá là…chặt~
돈을 빌리거나, 빌려주는 것을 꺼려 합니다..
Bất đắc dĩ lắm bạn mới đi vay hoặc cho vay tiền
여자일 경우 활발하거나 정연하게 일을 하는 편이며~
Nếu là Nữ thì bạn khá là ưa hoạt động hoặc làm việc khá là có hệ thống
남자일 경우 까다로운 경향이 강합니다..^^
Còn nếu là Nam thì có xu hướng…rất kỹ tính^^

6번.. (반으로 자른후 꼬리) : 예의가 바르고 사려가 깊어서~
Số 6 (Xé đôi ra rồi ăn phần đuôi trước): Bạn là người lịch sự và chu đáo

**
누구에게나 신뢰를 받아요!!
Bạn có thể nhận được sự tin tưởng từ bất kể ai
경제적인 감각도 뛰어나 돈을 잘 모으는 반면에~
Bạn còn có đầu óc kinh tế và giữ tiền tốt
중요한 일에 결정적 용기가 부족해서 망설이는 성격..
Tuy nhiên, bạn thiếu dũng khí mang tính quyết định đối với những việc hệ trọng nên có thể nói tính cách của bạn khá…thiếu quyết đoán
모험심 보다는 안정적이며.
Bạn thuộc kiểu người khá an toàn
착실하게 무엇이든 하든 노력파..^^
Và dù làm việc gì thì bạn cũng luôn quyết tâm và kiên định với nó^^

————————————–
Bạn thuộc số mấy?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here