세계 주요 박물관 한국실 ‘확대’ – Các bảo tàng hàng đầu thế giới khai trương “Phòng Hàn Quốc”

0
50
▲ 미국 휴스턴박물관 한국실에 전시된 고 이건희 삼성 선대 회장이 기증한 ‘용무늬 청화 백자 항아리’ 를 비롯한 여러 유물들. “Chum sứ xanh trắng vẽ hình rồng” và các hiện vật do cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee quyên tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Mỹ. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)
▲ 미국 휴스턴박물관 한국실에 전시된 고 이건희 삼성 선대 회장이 기증한 ‘용무늬 청화 백자 항아리’ 를 비롯한 여러 유물들. “Chum sứ xanh trắng vẽ hình rồng” và các hiện vật do cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee quyên tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Mỹ. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)

K-팝과 드라마 등 한국 문화를 향한 관심이 높아지면서 세계 주요 박물관이 한국실 규모를 확대하고 전시도 늘려가고 있다. Trong khi K-pop và K-drama đã trở thành một cơn sốt trên toàn thế giới và nhận được sự quan tâm của công chúng nhiều hơn, các bảo tàng hàng đầu thế giới đang khai trương “Phòng Hàn Quốc” và mở rộng quy mô của nó để giới thiệu những giá trị và nét đẹp của văn hóa Hàn Quốc.

국립중앙박물관에 따르면 한국실이나 한국 전시 코너를 둔 해외 박물관 수가 지난 1990년 9개국 32곳에서 지난 5월 기준 22개국 70군데로 늘었다. 정부 지원을 받는 해외 한국 전시실 수도 2009년 1개국 1개관에서 올해 9개국 21개관으로 증가했다.

Theo thông tin từ Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (NMK), số bảo tàng có Phòng Hàn Quốc hay góc triển lãm liên quan đến nước này đã tăng 32 bảo tàng ở 9 quốc gia vào năm 1990 lên 70 bảo tàng ở 22 quốc gia vào tháng 5 năm nay. Ngoài ra, số phòng trưng bày Hàn Quốc được vận hành ở nước ngoài với sự hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc cũng tăng từ 1 phòng ở 1 quốc gia lên 21 phòng ở 9 quốc gia vào năm nay.

▲ 덴버박물관 잭슨갤러리 전시장 전경. Phòng trưng bày Jackson Jr. của Bảo tàng Nghệ thuật Denver, Mỹ. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)
▲ 덴버박물관 잭슨갤러리 전시장 전경. Phòng trưng bày Jackson Jr. của Bảo tàng Nghệ thuật Denver, Mỹ. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)

이에 따라 미국 휴스턴박물관 한국실과 시카고박물관 한국실, 네덜란드국립박물관 한국코너, 영국박물관 한국실 등도 한국의 각종 유물을 알리는 2년 동안 선보이는 장기 전시에 들어갔다.

Bài viết liên quan  목판에 새긴 글자의 힘 - Sức mạnh văn tự khắc trên mộc bản

Trong số đó, Phòng Hàn Quốc ở Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Viện Nghệ thuật Chicago, Bảo tàng Anh, cũng như góc triển lãm Hàn Quốc ở Bảo tàng Quốc gia Hà Lan đang thực hiện buổi triển lãm kéo dài 2 năm để trưng bày các hiện vật đầy tính lịch sử của xứ sở Kim Chi.

지난 3월 조선시대 미술을 주제로 개편한 미국 휴스턴미술관 한국실은 고 이건희 삼성 선대 회장이 기증한 ‘용무늬 청화백자 항아리’ 등 조선시대의 삶과 문화를 보여주는 국립중앙박물관 소장품 총 33건 35점을 소개하고 있다. 휴스턴박물관 소장 현대작품들과 조화로운 연계로 현대적 미감으로 이어지는 조선의 미술과 문화를 보여주고 있다는 게 특징이다.

Tháng 3, Phòng Hàn Quốc tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston đã được thiết kế lại với chủ đề là nghệ thuật của triều đại Joseon, và hiện đang giới thiệu 35 hiện vật thuộc sở hữu của NMK bao gồm “Chum sứ xanh trắng vẽ hình rồng” do cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee quyên tặng. Khách tham quan đến triển lãm này có thể khám phá cuộc sống và văn hóa của người dân triều đại Joseon.

전통미술에 관한 관심도 높아지면서 미국 시카고박물관 한국실 규모도 3배 넘게 확대했다. 다양한 책과 골동품을 즐기던 조선 문인들의 취향을 잘 보여주는 책가도를 비롯해 유물 14건, 24점을 전시한다.

Nhờ vào sự quan tâm ngày càng tăng đối với nghệ thuật truyền thống, quy mô Phòng Hàn Quốc tại Viện Nghệ thuật Chicago được mở rộng gấp 3 lần. Tại không gian này sẽ trưng bày tổng cộng 24 hiện vật như Chaekgado – tranh sách và văn phòng phẩm biểu thị tấm lòng nhiệt thành đối với kiến thức, trí tuệ của các học giả thời kỳ Joseon.

Bài viết liên quan  취업 관련 정보를 알고 싶어요. Tôi muốn biết thông tin liên quan đến việc làm

미국 덴버박물관 역시 국립중앙박물관과 협력해 조선시대 분청사기를 비롯한 소장품 총 123점을 덴버박물관 잭슨갤러리와 한국실에서 공개했다. 이번 전시는 ‘무심한 듯 완벽한, 한국의 분청사기(Perfectly Imperfect: Korean Buncheong Ceramics)’ 를 주제로 조선시대 분청사기부터 한국 현대 작가들의 작품의 이르기까지 분청사기의 독특한 미감과 감성을 조명한다.

Bảo tàng Nghệ thuật Denver ở Mỹ phối hợp với NMK công khai 123 hiện vật trong đó có gốm men xám Buncheong cho chông chúng ở Phòng trưng bày Jackson Jr. và Phòng Hàn Quốc. Dưới chủ đề “Hoàn hảo không hoàn hảo: Gốm men xám Buncheong của Hàn Quốc”, triển lãm lần này sẽ tập trung vào tính nghệ thuật và vẻ đẹp của gốm mem xám Buncheong cùng với nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

▲ 덴버박물관 잭슨갤러리에서 전시된 분청사기의 7가지 제작 기법. 7 loại của gốm men xám Buncheong được trưng bày ở phòng trưng bày Jackson Jr. của Bảo tàng Nghệ Denver, Mỹ. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)
▲ 덴버박물관 잭슨갤러리에서 전시된 분청사기의 7가지 제작 기법. 7 loại của gốm men xám Buncheong được trưng bày ở phòng trưng bày Jackson Jr. của Bảo tàng Nghệ Denver, Mỹ. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc)

미국 보스턴미술관은 오는 7월 28일까지 ‘한류! 코리안 웨이브(Hallyu! The Korean Wave)’ 전시회를 연다. 의상, 소품, 사진 등 250여 점을 선보인다. 한국 대중문화를 전면에 내세운 전시가 미국 주요 미술관에서 열리는 건 처음이다.

Bảo tàng Mỹ thuật Boston sẽ tổ chức triển lãm “Hallyu! Làn sóng Hàn Quốc” cho đến ngày 28 tháng 7, trưng bày 250 mặt hàng như quần áo, tiểu phẩm phim và hình ảnh. Đây là cuộc triển lãm đầu tiên tại một bảo tàng lớn của Mỹ về văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

뿐만 아니다. 네덜란드 국립박물관의 한국 전시 코너도 마련됐다. 한국 유물 진열장을 기존 2개에서 3개로 늘리고, 조선 목조관음보살좌상을 처음 전시한다. Tại góc triển lãm Hàn Quốc của Bảo tàng Quốc gia Hà Lan, số tủ trưng bày hiện vật Hàn Quốc được tăng từ 2 lên 3, và lần đầu tiên trưng bày tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát bằng gỗ.

지난해 10월 개편을 마친 영국박물관 한국실에선 청동기시대 세형동검부터 조선시대 금속활자에 이르기까지 국내 주요 문화유산 190점을 만날 수 있다. 한국실 개편 과정에서 K-팝 가수와 협업도 이뤄졌다. 걸그룹 뉴진스의 목소리로 조선백자 달항아리 등 영국박물관에 전시된 작품들의 해설을 들을 수 있다.

Khách tham quan đến Phòng Hàn Quốc của Bảo tàng Anh có thể theo dõi 190 di sản văn hóa nổi tiếng của Hàn Quốc, từ một con dao găm mảnh với mũi nhọn lớn từ thời kỳ đồ đồng đến bộ chữ in kim loại Hangeul.

Bảo tàng này cũng hợp tác với nhóm nhạc nữ NewJeans để cung cấp cho khách tham quan cơ hội khám phá các hiện vật xứ Hàn khi nghe thuyết minh tiếng Hàn được các thành viên NewJeans ghi lại thông qua ứng dụng âm thanh của bảo tàng.

태국 방콕국립박물관은 한국의 첨단 전시 기술을 접목해 실감콘텐츠 기반의 한국실을 지난해 새롭게 개관했다. 새단장을 기념해 한국의 전통 문화유산을 최신 디지털 기술로 재해석한 디지털 실감 영상 두 편을 상영하고 양국의 불교조각품을 한 점씩 전시했다.

Tại Thái Lan, Bảo tàng Quốc gia Bangkok năm ngoái đã khai trương Phòng Hàn Quốc với nhiều nội dung trải nghiệm sống động sử dụng công nghệ cao. Nhân dịp này, bảo tàng chiếu hai video kỹ thuật số về di sản văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, cùng với tác phẩm điêu khắc Phật giáo từ Hàn Quốc và Thái Lan.

한편 주필리핀 한국문화원은 오는 29일까지 신기술융합콘텐츠 영상 기반의 전시 ‘상상의 풍경, 디지털로 만나는 한국 미술’(Endless Landscape: Digitally Reimagined Korean Art)을 선보인다. 한국-필리핀 수교 75주년을 맞아 마련한 이번 전시에선 ‘강산에 펼친 풍요로운 세상, 강산무진도’, ‘왕의 행차, 백성과 함께하다’ 등 국립중앙박물관과 국립춘천박물관이 제작한 영상 4편을 즐길 수 있다.

Cho đến hết ngày 29/6, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (KCC) tại Philippines sẽ thực hiện triển lãm nghệ thuật truyền thông “Phong cảnh tưởng tượng: Gặp gỡ nghệ thuật Hàn Quốc qua kỹ thuật số”. Đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc với Philippines, NMK và Bảo tàng Quốc gia Chuncheon sẽ trình chiếu 4 video đầy ấn tượng áp dụng các công nghệ tiên tiến.

홍안지 기자 shong9412@korea.kr
사진 = 국립중앙박물관
Bài viết từ Hong Angie, shong9412@korea.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here