[Cách diễn đạt] 5:잠깐만요. Chờ một chút nhé

0
563

Đang nói nhưng cần chút thời gian thì nói như thế nào?
이야기하다가 조금 시간이 필요하면 어떻게 말하지?
Cách diễn đạt hôm nay: ‘Chờ một chút nhé’
오늘의 한마디는 ‘잠깐만요’ 입니다.

영민 씨가 마이클 씨에게 미국 지도가 있는지 전화로 묻고 있습니다. 마이클 씨는 미국 지도가 있는지 찾아봐야 할 것 같아서 영민 씨에게 시간을 좀 달라고 말하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “잠깐만요.”
Young-min gọi điện thoại hỏi Michael có bản đồ nước Mỹ không. Michael muốn Young-min cho chút thời gian để tìm thử xem có bản đồ hay không. Lúc này nên nói “잠깜만요.”

Hội thoại hôm nay
영민: 마이클 씨, 혹시 미국 지도 있어요?
마이클: 잠깐만요.찾아볼게요.

Young-min: Michael à, không biết bạn có bản đồ nước Mỹ không vậy?
Michael: Chờ một chút nhé. Để mình tìm thử xem sao.

Học thêm:
잠깐 có nghĩa là một khoảng thời gian ngắn nên cũng có thể sử dụng ” 잠깐만 기다리세요.”(Xin chờ một chút) hoặc “잠깐 이야기 좀 할까요?” (Chúng ta nói chuyện một chút được không?)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here