[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 든지

0
2955

A/V 든(지)
1. Đứng sau động từ, tính từ thể hiện việc dù có làm gì thì cũng không thành vấn đề, không sao hết. Là biểu hiện có tính khẩu ngữ (thường chỉ dùng khi nói), lúc này phía trước thường đi với ‘무엇, 어디, 누구, 언제, 어떻게’ và chủ yếu dùng với động từ.
• 내가 어디에 가든지 상관하지 마세요.
Tôi có đi đâu thì cũng đừng quan tâm (để ý, can dự).

• 그 사람이 누구를 만나든지 너하고는 관계가 없잖아.
Người đó có gặp ai thì với bạn cũng đâu còn liên quan gì đúng không.

• 내 친구는 든지 정말 맛있게 먹어요.
Bạn của tôi có ăn món gì thì cũng ăn một cách cực kỳ ngon miệng.

• 내가 어떻게든지 신경 쓰지 않았으면 좋겠네요. 
Sẽ thật là tốt nếu tôi có mặc như thế nào đi nữa thì họ cũng không bận tâm nhỉ.

2.Thường dùng dưới dạng ‘든지…든지’ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt ‘hoặc là…hoặc là’, ‘…hay là…’, được dùng để thể hiện rằng trong nhiều thứ, có thể chọn một thứ hoặc là chọn thứ nào cũng không thành vấn đề. Lúc này thường xuất hiện động từ hay tính từ mang nghĩa tương phản. Ngoài ra còn có thể dùng dưới dạng –든지 말든지.
• 방이 크든지든지 아무 거나 구해 주세요.
Phòng có rộng hay chật hãy cứ tìm bất cứ cái nào giúp tôi.

• 비가 오든지 든지 상관없이 나갈 거예요.
Trời có mưa hay không cũng không sao cả, tôi vẫn sẽ đi ra ngoài.

• 그 사람이 오든지 든지 신경 쓰지 않아요.
Người đó có đến hay không thì tôi cũng không quan tâm (không muốn biết).

• 사람들이 음식을 먹든지 말든지 상관없이 일단 많이 준비해 놓을게요. Mọi người có ăn đồ ăn hay không thì cũng không quan trọng, trước hết tôi sẽ cứ chuẩn bị sẵn thật nhiều.

3. Từ ‘든지’ có thể giản lược ‘지’ trong khi dùng.
친구가 가든지 안 가든지 상관없이 나는 갈 것이다.
친구가 가 안 가든 상관없이 나는 갈 것이다.
Bạn ấy đi hay không thì cũng không sao, tôi vẫn sẽ đi.

4. Có biểu hiện ngữ pháp tương tự là ‘건’ 
날씨가 좋든지 나쁘든지 행사는 진행될 겁니다.
날씨가 좋 나쁘 행사는 진행될 겁니다.
Thời tiết đẹp hay xấu thì sự kiện vẫn sẽ được tiến hành.

5. Ở quá khứ thì sử dụng cùng với ‘았/었’ 
• 그 사람이 과거에 무슨 일을 했든지 중요하지 않다.
Người đó đã có làm gì trong quá khứ thì cũng không quan trọng.

• 그 사람이 왔든지왔든지 내가 신경 쓸 일이 아니다. 
Người đó đã đến hãy không đến không phải là việc tôi sẽ quan tâm.

6. Nếu phía trước là danh từ sử dụng dạng ‘(이)든(지)’ 
• 이 일은 남자든지 여자든지 성별과 관계없이 다 할 수 있어요.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

A/V 든지, A/V 든지 A/V 든지, 든지 든지, N(이)든(지), 았/었든지, ngữ pháp 든지, A/V 든지 grammar, Ảnh: Nguồn từ facepage King Sejong Institute

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here