[Sách Ngữ pháp] Sách “Korean Grammar in Use” từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp (Full PDF + audio)

0
8118
1. Korean Grammar in Use – Beginning to Early Intermediate/ Sơ cấp

Answer key: https://drive.google.com/open?id=0ByWIFjKd7N_fZF9LQ1l5T2dxbWs
Audio (mp3): https://drive.google.com/open?id=0ByWIFjKd7N_faTJGRFNHcnU3TmM

2. Korean Grammar in Use – Intermediate/ Trung cấp

Sách: https://drive.google.com/file/d/1zQ6bJAURvf5_0f2P3RA1FmdYXhONQqTw/view
Answerkey: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByWIFjKd7N_fMDcwZS1iVUxXMEU
Audio (mp3): https://drive.google.com/open?id=0ByWIFjKd7N_fVk9seGM3LWxvQU0

3. Korean Grammar in Use – Advanced/ Cao cấp

 
Thêm vào đó, các bạn có thể truy cập vào link sau để học và tra cứu các ngữ pháp mình cần:

– Link tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I (sơ cấp): Bấm vào đây để xem
– Link tổng hợp toàn bộ ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II (trung cấp & cao cấp): Bấm vào đây để xem
– Link tổng hợp các ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng trung cấp: Bấm vào đây để xem
– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here