[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄹ까요? (2)

0
2893

Động từ + (으)ㄹ까요? (2)
주다-> 줄까요?, 먹다-> 먹을까요?

1. Sử dụng khi hỏi suy nghĩ, ý kiến, quan điểm của người nghe về về đề xuất, đề nghị của người nói. Lúc này thông thường chủ ngữ là ‘나(저)’.
• 제가 먼저 가서 기다릴까요?
Tôi đi trước và bạn chờ được chứ?
• 제가 지금 시작할까요?
Bây giờ tôi bắt đầu được chứ?
• 내가 이 책을 읽을까?
Tôi đọc cuốn sách này nhé?
• 문 닫을까요? 
Tôi đóng cửa sổ nhé? (Bạn muốn tôi đóng cửa sổ không?)
• 불 켤까요? 
Bật đèn lên nha? (Bạn muốn tôi bật đèn lên không?)
• 물 좀 드릴까요? 
Uống chút nước chứ? (Bạn muốn uống một chút nước không?)

2. Câu trả lời cho câu hỏi này chủ yếu sử dụng các dạng câu mệnh lệnh ‘(으)십시오, (으)세요, 지 마십시오, 지 마세요, 아요/어요’
가: 텔레비전을 결까요? Tôi bật Tivi được chứ?
나: 켜세요. Bật đi.
     아니요, 시끄러우니까 켜지 마세요. Không, ồn ào lắm nên đừng bật.

가: 더운데 창문을 열까요? Nóng quá nên tôi mở cửa sổ nhé?
나: 네, 열어요. Vâng, anh mở đi ạ.

3. Dạng bất quy tắc biến đổi tương tự như bên dưới.
• 제가 문을 열까요? (열다)
Tôi mở cửa nhen?
• 커피에 설탕을 넣고 저을까요? (젓다)
Tôi cho đường vào cà phê và khuấy lên nhé?

Xem thêm 2 cách dùng khác của (으)ㄹ까요? tại đây:
Động từ + (으)ㄹ까요? (1)
Động từ/Tính từ + (으)ㄹ까요? (3)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here