[Ngữ pháp] ‘ㅂ’ 불규칙 : Động tính từ bất quy tắc ㅂ

0
26126

Bất quy tắc ㅂ:
– Khi một gốc động từ hay tính từ kết thúc với ‘ㅂ’ được theo sau bởi một từ bắt đầu là một nguyên âm thì ‘ㅂ’ biến đổi thành ‘우’.
– Tuy nhiên có hai từ 돕다 (giúp đỡ), 곱다 (đẹp) khi gặp từ bắt đầu với -아/어 (không phải là -으), thì ‘ㅂ’chuyển thành ‘오’.

Động từ/Tính từ (‘ㅂ’ patchim) + từ (bắt đầu bởi nguyên âm) => ‘ㅂ’ -> 우
(다) + 아/어 => 고마 + 어 => 고마워
(다) + 으면 => 고마 + 면  => 고마우면
(다) + 아/어 => 추 + 어 => 추워
(다) + 으면 => 추 + 면 => 추우면

맵다 cay => 매워요; 매우면
춥다 lạnh => 추워요; 추우면
덥다 nóng => 더워요; 더우면
무겁다 nặng => 무거워요;무거우면
가볍다 nhẹ => 가벼워요; 가벼우면
아름답다 đẹp => 아름다워요; 아름다우면

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Thì quá khứ '았/었/였’

*돕(다) + 아/어 => 도오 + 아 => 도와
돕(다) + 으면 => 도우 + 면 => 도우면
*곱(다) + 아/어 => 고오 + 아  => 고와
곱(다) + 으면 => 고우 + 면 => 고우면

Một số câu ví dụ:
이 음식이 너무 매워요
Món ăn này rất chi là cay.

오늘 날씨가 너무 추워요.
Hôm nay thời tiết rất là lạnh.

한국의 여름은 정말 더워요.
Mùa hè ở Hàn Quốc rất là nóng.

가방이 무거워요.
Chiếc túi này rất là nặng.

경치가 정말 아름다워요.
Quang cảnh này thật là đẹp quá à.

도와 주세요.
Làm ơn giúp tôi với.
—————————————————————————–
Có một vài động/tính từ có đuôi patchim ‘ㅂ’ nhưng không thay đổi hình dạng của chúng khi gặp quy tắc này.
입(다) : mặc 입 + 어요 => 입어요 
잡(다) : chộp, tóm, bắt, túm -> 잡 + 아요 => 잡아요

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động/Tính từ + 지 말라고 해요 (했어요).

민수 씨가 티셔츠를 입었어요.
Minsu đã mặc một chiếc T-shirt (áo cộc tay).

경찰이 범인을 잡았어요.
Cảnh sát đã tóm được tên tội phạm.

7 bất quy tắc trong tiếng Hàn:
1. Bất quy tắc ‘ㅂ’: Bấm vào đây
2. Bất quy tắc ‘ㄷ’: Bấm vào đây
3. Bất quy tắc ‘ㄹ’: Bấm vào đây
4. Bất quy tắc ‘르’: Bấm vào đây
5. Bất quy tắc ‘ㅡ’: Bấm vào đây
6. Bất quy tắc ‘ㅎ’: Bấm vào đây
7. Bất quy tắc ‘ㅅ’: Bấm vào đây

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here