[Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 28. Điện thoại

0
4619

Hội thoại:

Bill : 여보세요. 철수 씨 계세요?
Alô. Cheolsu có nhà không ạ?
Sumi : 네. 실례지만 누구시죠?
Dạ có. Xin lỗi ai đấy ạ?
Bill : 빌 스미스입니다.
Tôi là Bill Smith.
Sumi : 네. 바꿔 드릴게요. 잠시만 기다리세요.
Vâng. Tôi sẽ chuyển máy. Xin chờ cho một lát.
Bill : 여보세요. 철수 씨 좀 부탁합니다.
Alô. Xin cho tôi nói chuyện với anh Cheolsu.
Sumi : 지금 안 계시는데 실례지만 누구시죠?
Anh ấy không có nhà. Xin lỗi ai gọi điện đấy ạ?
Bill : 미국에서 온 친구 빌 입니다.
Tôi là Bill, đến từ Mỹ, bạn của anh ấy.
Sumi : 아, 그러세요. 메모를 남겨 드릴까요?
Ồ, vậy ạ. Anh có muốn để lại tin nhắn không?
Bill : 혹시 핸드폰 번호를 알 수 없을까요?
Liệu chị có thể cho tôi biết số điện thoại di động của anh ấy được không?
Sumi : 핸드폰을 두고 갔어요. 연락처를 남기시면 전화 드리라고 할게요.
Anh ấy để điện thoại ở nhà. Nếu anh để lại địa chỉ liên lạc, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh.

Từ vựng và cách diễn đạt

 • 전화 điện thoại
 • 여보세요 Alô
 • 철수 씨 계세요? Cheolsu có nhà không ạ ?
 • 실례하다 xin lỗi
 • 누구시지요(누구시죠)? Ai đấy ạ ?
 • 바꿔주다(바꿔드리다) chuyển máy
 • 잠시만 기다리세요 Xin đợi một chút.
 • 철수 씨 좀 부탁합니다 Xin cho tôi nói chuyện với anh Cheolsu.
 • 안 계시다 (Anh/Chị ấy) không có nhà.
 • 미국 Mỹ
 • 메모를 남기다 để lại lời nhắn
 • 핸드폰 di động
 • 번호 số
 • 두고 가다  để lại
 • 연락처를 남기다 để lại địa chỉ liên lạc
 • 전화하다(전화 드리다) gọi điện
Bài viết liên quan  [Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 1. Hội thoại cơ bản

Sáu lục địa

 • 아시아 châu Á
 • 유럽 châu Âu
 • 북미(북아메리카) Bắc Mỹ
 • 남미(남아메리카)  Nam Mỹ
 • 오세아니아 châu Đại Dương
 • 아프리카 châu Phi

Phân tích bài học và mở rộng nội dung:

 • 이따가 tí nữa / 1 lúc nữa
 • 다시 lại
 • 거세요 xin gọi
 • 통화 cuộc điện thoại / việc nói chuyện với ai đó qua điện thoại
 • 중 đang
 • ~이에요 là
 • 이따가 다시 거세요. Một lúc nữa anh gọi lại nữa nhé.
 • 통화 중이에요 Đang nói chuyện qua điện thoại. / Điện thoại đang bận.
 • 전화 잘못 거셨어요. Anh nhầm số rồi ạ
 • 전화 điện thoại
 • 잘못 sai lầm
 • 거셨어요 đã gọi điện
 • 연락처 địa chỉ liên lạc
 • ~를 yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ
 • 남기시~ để lại
 • ~면  nếu
 • 전화 điện thoại
 • 드리~ dâng / biếu / làm gì đó cho ai
 • ~라고 할게요 sẽ bảo ai đó làm gì
 • 핸드폰 điện thoại di động
 • 두~ đặt / để
 • ~고 từ liên kết nối hai động từ với nhau
 • 갔어요 đã đi
 • 두고 갔어요 đã đi mà bỏ quên lại cái gì
 • 우산을 두고 갔어요. Anh ấy để quên ô ở nhà.
 • 가방을 두고 갔어요. Anh ấy để quên túi sách ở nhà.
 • 카메라를 두고 갔어요. Anh ấy để quên máy ảnh ở nhà.
 • 혹시 liệu / không biết là
 • 핸드폰 điện thoại di động
 • 번호 số
 • ~를 yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ
 • 알 수 없~ không thể biết
 • ~을까요? nghĩa ngầm hỏi người nghe là mình “có thể biết” điều gì đó hay không.
 • 휴대폰 번호 số điện thoại cầm tay
 • 전화 번호 số điện thoại
 • 메모 tin nhắn/lời nhắn
 • ~를 yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó
 • 남겨~ để lại
 • 드릴까요? cấu trúc được dùng trong tình huống khi gợi ý ai làm gì đó một cách lịch sự
 • 전할 말씀이 있으세요? Anh(chị) có muốn nhắn gì không ạ?
 • 미국 nước Mỹ
 • ~에서 ở / tại / từ
 • 온 đến
 • 친구  bạn
 • 빌입니다 Tôi là Bill.
 • 베트남에서 온 친구 타오입니다 Tôi là Thảo, là người bạn đến từ Việt Nam.
 • 베트남 친구 타오입니다. Tôi là Thảo, là người bạn đến từ Việt Nam.
 • 지금 bây giờ
 • 안  không
 • 계시~ có (sự tồn tại ở một địa điểm nào đó)
 • ~는데 đuôi liên kết nhằm nối vế câu trước với vế câu sau
 • 실례지만 xin lỗi nhưng …
 • 누구시죠? ai đấy ạ?
 • 좀 xin
 • 부탁합니다 nhờ vả / phó thác
 • 좀 바꿔 주세요. / 좀 바꿔 주시겠어요? Xin cho tôi nói chuyện với…
 • 바꿔~ đổi / chuyển máy
 • 드릴게요 mẫu dùng khi làm việc gì cho ai đó nói một cách lịch sự
 • 잠시만 một chút / một lát
 • 기다리세요 hãy đợi
 • 바꿔 드릴게요. Tôi sẽ đổi lại cho.
 • 전화 바꿨습니다. Tôi đã nghe máy.
 • 실례 xin lỗi
 • ~지만 nhưng
 • 누구 ai
 • ~시죠? là (được dùng trong trường hợp hỏi lịch sự)
 • ~입니다 là
 • 실례지만 성함이 어떻게 되시죠? Xin lỗi tên anh là gì ạ?
 • 성함 tên(được dùng khi hỏi tên của người lớn tuổi hơn hoặc người gặp lần đầu tiên 1 cách lịch sự)
 • 여보세요 alô
 • 철수 씨 anh Cheolsu
 • 계세요? có đang ở địa điểm nào đó hay không?
 • 거기 ~이지요? Đó là…phải không ạ?
 • 거기 철수 씨네 집이지요? Đó là nhà anh Cheolsu phải không ạ?
 • 철수 씨네 집 nhà của anh Cheolsu
 • ~네 nhà
 • 거기 철수 씨네죠? Đó là nhà anh Cheolsu phải không ạ?
Bài viết liên quan  [Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 30. Bệnh viện

– Học chủ đề tiếp theo: Tại đây

Nếu có ngữ pháp nào không hiểu, bạn hãy tham khảo link sau:

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: click tại đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp và cao cấp: click tại đây
– Facebook: Hàn Quốc Lý Thú
– Tham gia group thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here