[Ngữ pháp] Động từ + 는지, Tính từ + (으)ㄴ지, Danh từ + 인지

0
72911

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:

A: 미국에서 파견 근무를 하고 오신 이 대리님 아시지요?
Anh biết trợ lý Lee, người mà phái đến làm việc ở Mỹ về đúng không?
B: 네, 해외영업부에서 일하시는 분이시잖아요.
Vâng, chẳng phải là vị đang làm ở bộ phận kinh doanh nước ngoài sao.
A: 출장 다녀오신지 1주일밖에 안 되는데 이번에 또 출장을 가신대요.
Anh ta đi công tác trở về chưa được 1 tuần mà nghe bảo lần này lại công tác nữa.
B: 그래요? 이 대리님은 업무 능력이 뛰어나신지 해외 출장을 자주 가시는 것 같아요.
Thế à? Trợ lý Lee có năng lực làm việc vượt trội hay sao mà có vẻ thường xuyên đi công tác nước ngoài.
A: 인사부에 있는 동기한테 들었는데 중국어하고 베트남어도 잘하신대요.
Tôi đã nghe từ bạn cùng khóa ở bộ phận nhân sự nói rằng anh ta giỏi cả tiếng Trung Quốc và tiếng Việt.
B: 아! 그래요? 정말 대단하시네요.
À! Vậy à? Thực sự tài giỏi nhỉ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] (으)ㄹ 뿐만 아니라: Không những... mà còn

Từ vựng:
파견: sự phái cử
해외 영업부: bộ phận kinh doanh ở nước ngoài
입사: sự vào công ty
업무: công việc
뛰어나다: vượt trội, xuất xắc
인사부: bộ phận nhân sự

V/A + 는지/은지/ㄴ지
Được gắn vào thân động từ hành động hay tính từ dùng khi thể hiện lý do không chắc chắn về nội dung nêu ra ở vế sau. Tương đương với nghĩa ‘không biết…hay sao mà…’
Sau thân động từ hành động hay ‘있다’, ‘없다’ thì dùng ‘-는지’,
Sau thân tính từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ hay nguyên âm thì dùng ‘-ㄴ지’,
Sau thân tính từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-은지’.

제 친구는 여행을 좋아하는지 방학 때마다 여행을 가요.
Không biết bạn tôi thích du lịch hay sao mà mỗi kỳ nghỉ đều đi du lịch.

Bài viết liên quan  Biểu hiện 는다고/ㄴ다고/다고 하니까 ... 을게요/ㄹ게요.

김 선생님이 오늘 기분이 안 좋으신지 표정이 좀 어두우세요.
Thầy Kim hôm nay tâm trạng không vui hay sao mà vẻ mặt hơi u sầu.

시험 문제가 어려웠는지 점수가 좋은 학생이 적어요.
Không biết đề thi đã khó hay sao mà có ít sinh viên được điểm tốt.

저 사람은 선생님인지 학생들이 지나가면서 다 인사를 하네요.
Người đó là giáo viên hay sao mà học sinh đi qua tất cả đều chào hỏi thế nhỉ.

Nguồn tham khảo: Naver hội thoại tiếng Hàn

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 아/어지다 (2) (피동)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here