[Dịch tiếng Việt sách mới – KIIP lớp 4] tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 2 – 중급 2

0
70016
Dưới đây là phần dịch tiếng Việt các bài học trong sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 2 (level 4)/ 중급 2. Bao gồm 2 phần: Phần 1: 16 bài học của sách giáo trình mới (áp dụng từ tháng 1 năm 2021 về sau)Phần 2: 20 bài học của sách giáo trình cũ (áp dụng từ tháng 12 năm 2020 trở về trước).

Nếu có gì thắc mắc, các bạn có thể:
  • Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn KIIP: Bấm vào đây
  • Theo dõi trang facebook để cập nhật bài học tiếng Hàn KIIP và các thông tin liên quan đến chương trình KIIP: Hàn Quốc Lý Thú

MỤC LỤC:

Hãy BẤM VÀO TIÊU ĐỀ TÊN BÀI HỌC (CHỮ MÀU XANH BÊN DƯỚI) để xem phần nội dung chi tiết bên trong.

Bài viết liên quan  [Sách mới] KIIP 4 쓰기: Tổng hợp bài viết tham khảo sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP lớp 4 - 사회통합프로그램

1/ SÁCH GIÁO TRÌNH MỚI:
Tổng hợp ngữ pháp sách mới: Bấm vào đây
1과: 한국 생활 적응 – Thích ứng cuộc sống ở Hàn Quốc
2과: 가족의 변화 – Sự biến đổi của gia đình
3과: 생활 속의 과학 – Khoa học với đời sống 
4과: 한국의 의례 – Nghi lễ của Hàn Quốc
5과: 문화유산 – Di sản văn hóa
6과: 국제화 시대 – Kỷ nguyên quốc tế hóa
7과: 현대인의 질병 – Bệnh tật ở con người hiện đại
8과: 정보화 사회 – Xã hội thông tin hóa
9과: 사건과 사고 – Sự kiện và sự cố
10과: 언어생활 – Đời sống ngôn ngữ
11과: 교육 제도 – Chế độ giáo dục
12과: 선거와 투표 – Bầu cử và bỏ phiếu
13과: 환경 보호 – Bảo vệ môi trường
14과: 생활과 경제 – Kinh tế và đời sống
15과: 법과 질서 – Pháp luật và trật tự
16과: 이민 생활 – Cuộc sống nhập cư

Bài viết liên quan  [KIIP Lớp 4 - Trung cấp 2] Bài 7: 직장 생활 Đời sống làm việc (Work Life)

2/ SÁCH GIÁO TRÌNH CŨ:
Tổng hợp ngữ pháp sách cũ: Bấm vào đây
lesson 1 결혼 Kết hôn
lesson 2 영화와 드라마 Phim điện ảnh và phim truyền hình
lesson 3 생활과 인터넷 Internet và cuộc sống
lesson 4 가족의 변화 Sự biến hóa của gia đình
lesson 5 한국의 교육 Giáo dục ở Hàn Quốc
lesson 6 문화 차이 Sự khác biệt văn hóa
lesson 7 직장 생활 Cuộc sống nơi làm việc
lesson 8 사건과 사고 Rủi ro (sự cố) và tai nạn
lesson 9 한국의 경제 Nền kinh tế của Hàn Quốc
lesson 10 종합 연습 1 Luyện tập tổng hợp 1

lesson 11 신문과 방송 Báo chí và truyền hình
lesson 12 이민 생활 Cuộc sống nhập cư
lesson 13 한국인의 사고방식 Cách suy nghĩ của người Hàn Quốc
lesson 14 꿈과 미래 Ước mơ và tương lai
lesson 15 한국의 선거 Bầu cử ở Hàn Quốc
lesson 16 환경 보호 Bảo vệ môi trường
lesson 17 한국의 명소와 유적지 Khu di tích và danh lam thắng cảnh của Hàn Quốc
lesson 18 인구 변화 Sự biến đổi dân số
lesson 19 법과 질서 Pháp luật và trật tự
lesson 20 종합 연습 2 Luyện tập tổng hợp 2

Bài viết liên quan  [KIIP sách mới - Trung cấp 2] 6과: 국제화 시대 - Kỷ nguyên quốc tế hóa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here