[Đọc-Dịch] 종이접기로 우리 아이 두뇌발달 Up! Kích thích phát triển hai bán cầu não của trẻ bằng trò chơi gấp giấy

0
1620

종이접기로 우리 아이 두뇌발달 Up!
Kích thích phát triển hai bán cầu não của trẻ bằng trò chơi gấp giấy

손을 사용해 만들고 그리는 작업은 아이들에게 즐거운 놀이인 동시에 두뇌를 자극하고 발달시킬 수 있는 좋은 교육방법이다. 종이접기를 통해, 아이들의 집중력과 관찰력을 향상시키고 운동신경을 발달시킬 수 있다. 부모와 자녀가 함께하는 종이접기 놀이에 대해 소개한다.
Các hoạt động sử dụng tay để tao hình hoặc vẽ vừa là trò chơi yêu thích đối với trẻ em, vừa là phương pháp giáo dục tốt kích thích và làm cho hai bán cầu não có thể phát triển. Trò chơi gấp giấy giúp nâng cao khả năng tập trung và khả năng quan sát của trẻ, đồng thời phát triển dây thần kinh vận động. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu trò chơi gấp giấy mà bố mẹ có thể cùng làm với con.

Bài viết liên quan  교육·연구·산업 : Giáo dục - Nghiên cứu - Công nghiệp ở Hàn Quốc

알면 알수록 좋은 종이접기 Càng biết càng thích trò chơi gấp giấy
종이접기 놀이의 장점은 너무나 많다. 첫째, 손과 손가락으로 종이를 접고, 펴고, 자르는 등 다양한 동작을 통해 소근육 발달에 도움을 준다.
Trò chơi gấp giấy có rất nhiều ưu điểm. Lợi ích đầu tiên là giúp ích cho việc phát triển cơ tay thông qua các động tác đa dạng như gập, mở, cắt giấy bằng tay và ngón tay.

둘째, 순서대로 종이를 접는 과정은 뇌를 활성화하고 눈과 손을 함께 사용하면서 좌뇌와 우뇌를 고루 발달 시킨다.
Lợi ích thứ hai là quá trình gấp giấy theo thứ tự sẽ kích thích não, sử dụng đồng thời mắt và tay, giúp cho bán cầu não trái và não phải phát triển đồng đều.

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch tiếng Hàn] Có phải chỉ cần nói tiếng Hàn với con là được? 아이한테 한국말만 해야 되나요?

셋째, 종이접기는 시작과 동시에 단계별로 작품을 완성해야 하므로 집중력 향상과 상상력 및 창의성을 키우는 데 도움이 된다. 또 완성하는 과정을 통해 성취감도 얻을 수 있다.
Thứ ba, việc gấp giấy bắt đầu và hoàn thành tác phẩm qua nhiều giai đoạn giúp nâng cao khả năng tập trung và nuôi dưỡng trí tưởng tượng cũng như khả năng sáng tạo của trẻ. Đồng thời quá trình hoàn thành tác phẩm sẽ giúp trẻ cảm nhận được ý nghĩa của sự hoàn thiện.

넷째, 다양한 색깔의 종이를 접하면서 색채구성과 공간구성 등 미적 감각을 발달 시킨다. 마지막으로, 부모와 자녀가 함께함으로써 친밀감과 유대감 강화에 도움이 된다.
Thứ tư, trẻ gấp những tờ giấy với nhiều màu sắc đa dạng cũng giúp phát triển khiếu thẩm mỹ như bố trí màu sắc, sắp xếp không gian. Cuối cùng, trò chơi này giúp tăng cường sự thân thiết và gần gũi bằng cách bố mẹ và trẻ có thể cùng chơi.

Có thể dễ dàng tìm mua các bộ trò chơi gấp giấy trên Coupang với giá cũng khá là rẻ mà lợi ích thì thật nhiều!

“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here