3 cách dùng của biểu hiện 을까요/ㄹ까요?

0
11263

V을까요/ㄹ까요?¹
Sử dụng khi người nói đề nghị người nghe cùng thực hiện một hành động nào đó. Lúc này chủ ngữ là ‘우리’ và có thể lược bỏ chủ ngữ.
Nếu thân động từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng ‘-을까요’, kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ‘-ㄹ까요’.

벌써 7시예요. 약속이 있어요?
Đã 7 giờ rồi. Cô có hẹn không?
아니요, 약속이 없어요.
Không, tôi không có hẹn.
그럼 회사 앞에서 같이 저녁을 먹을까요?
Vậy chúng ta cùng ăn tối ở trước công ty nhé?
네, 좋아요. Vâng, được ạ.

저 의자에 앉을까요?
Tôi ngồi ghế này nhé?

비가 많이 와요. 택시를 탈까요?
Trời mưa to. Chúng ta đi taxi nhé?

날씨가 따뜻해요. 공원에서 걸을까요?
Thời tiết ấm áp. Chúng ta đi bộ ở công viên nhé?

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + 입니까?

Từ vựng
벌써 đã…rồi
약속 cuộc hẹn, lời hứa
저녁 bữa tối
좋다 tốt, được
앉다 ngồi
비가 오다 trời mưa
많이 nhiều
택시 taxi
타다 đi, cưỡi
걷다 đi bộ

 

제가 V을까요/ㄹ까요?²
Sử dụng khi người nói hỏi người nghe về dự định, ý kiến, suy nghĩ của bản thân.

다음 주말에 우리 집에서 송년회를 해요. 꼭 오세요.
Cuối tuần sau ở nhà tôi sẽ làm tiệc tất niên. Cô nhất định đến nhé!
그럼 제가 과일과 음료수를 살까요?
Vậy thì tôi sẽ mua trái cây và thức uống nhé?
네, 고마워요.
Vâng, cảm ơn cô.
그럼 다음 주에 만납시다.
Vậy tuần sau gặp nhé!

제가 식탁을 닦을까요?
Tôi lau bàn ăn nhé?

제가 몇 시에 전화할까요?
Tôi nên gọi điện lúc mấy giờ đây nhỉ?

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] 아/어야 하다 (되다) Phải (làm gì đó)

제가 거기로 갈까요?
Tôi đến đó nhé?

Từ vựng
다음 주말 cuối tuần sau
송년회 tiệc tất niên
제 tôi (Khi kết hợp trợ từ ‘가’ với ‘저’ thì thành ‘제가’)
고맙다 cảm ơn
식탁 bàn ăn
닦다 lau chùi
전화하다 gọi điện

 

V/A + 을까요/ㄹ까요?³
Sử dụng khi người nói vừa đưa ra dự đoán vừa đặt câu hỏi.
Khi thân của động từ hoặc tính từ kết thúc bằng phụ âm thì kết hợp với ‘-을까요’, kết thúc bằng nguyên âm thì kết hợp với ‘-ㄹ까요’, sau danh từ thì kết hợp với ‘일까요’.

오늘 집들이에 초대한 친구들이 다 올까요?
Những người bạn đã mời đến buổi tân gia hôm nay liệu có đến cả không nhỉ?
다 올 거예요. Sẽ đến cả thôi.
준비한 음식이 부족하지 않을까요?
Món ăn đã chuẩn bị sẽ không thiếu chứ?
아마 충분할 거예요. Có lẽ sẽ đủ đấy.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + 부터 (1)

친구들이 한식을 잘 먹을까요?
Liệu các bạn có ăn được đồ Hàn không nhỉ?

오늘 백화점에 사람이 많을까요?
Hôm nay ở trung tâm mua sắm có nhiều người không nhỉ?

올해 겨울에도 눈이 많이 내릴까요?
Mùa đông năm nay liệu tuyết có rơi nhiều không nhỉ?

Từ vựng
부족하다 thiếu
충분하다 đầy đủ
올해 năm nay
겨울 mùa đông
눈이 내리다 tuyết rơi

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here