[Sách mới] KIIP 4 쓰기: Tổng hợp bài viết tham khảo sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP lớp 4 – 사회통합프로그램

0
3601

Dưới đây là 16 bài 쓰기 sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP để các bạn tham khảo  (사회통합프로그램)

** Các bài viết mang tính chất tham khảo.

KIIP 4 쓰기 – Bài 1: “나에 한국 생활 적응” 대한 글 써 보세요.
Viết một bài về “Sự thích nghi của tôi với cuộc sống ở Hàn Quốc”

한국에서의 처음 생활은 어려움이 많았습니다. 한국어를 잘 못해서 소통하는 데에 어려움을 겪기도 했고, 새로운 음식과 문화에 대한 이해도 부족했습니다. 하지만 시간이 지나며 한국 친구들과의 교류를 통해 언어와 문화를 조금씩 익히게 되었습니다. 한국의 다양한 음식을 맛보고 한국의 전통 문화에 참여하면서, 나는 한국 생활에 조금씩 적응하게 되었습니다. 이 과정에서 새로운 경험과 친구를 만나며, 나는 한국 생활을 더욱 즐기고 이해하게 되었습니다.

Những ngày đầu tiên của tôi ở Hàn Quốc thật khó khăn. Tôi gặp khó khăn trong giao tiếp vì tôi không giỏi tiếng Hàn và tôi cũng thiếu hiểu biết về các món ăn và văn hóa mới. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi dần dần học được ngôn ngữ và văn hóa thông qua việc tiếp xúc với những người bạn Hàn Quốc. Bằng cách nếm thử nhiều món ăn Hàn Quốc khác nhau và tham gia vào văn hóa truyền thống Hàn Quốc, tôi dần dần thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Thông qua quá trình này, tôi đã có được những trải nghiệm mới và gặp được những người bạn mới, đồng thời tôi dần tận hưởng và hiểu rõ hơn về cuộc sống ở Hàn Quốc.

KIIP 4 쓰기 – Bài 2: 여러분은 대가족과 핵가족 중 어떤 가족의 형태가 더 좋습니까? 여러분이 좋아하는 가족의 형태에 대해 써 보세요.
Bạn thích kiểu gia đình nào hơn, gia đình nhiều thế hệ hay gia đình hạt nhân? Hãy viết về kiểu gia đình mà bạn thích.

저는 개인적으로 핵가족을 선호합니다. 핵가족은 더 개인의 공간과 시간을 더 존중해줄 수 있다고 느껴집니다. 그러나, 좋아하는 가족의 형태는 개인의 가치관과 문화에 따라 달라질 수 있기 때문에, 모든 가족 형태가 각자의 장점을 가지고 있다고 생각합니다. 가족은 서로를 존중하고 사랑하는 마음으로 함께 살아가는 것이 중요하다고 생각합니다.

Cá nhân tôi, tôi thích gia đình hạt nhân. Tôi cảm thấy gia đình hạt nhân có thể tôn trọng nhiều không gian và thời gian riêng của mỗi cá nhân hơn. Tuy nhiên, kiểu gia đình yêu thích của mỗi người sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào giá trị cá nhân và văn hóa của từng người, nên tôi nghĩ rằng mọi hình thái gia đình đều có những ưu điểm riêng. Quan trọng nhất là gia đình cần có lòng tôn trọng và tình yêu lẫn nhau, sống với nhau bằng sự tôn trong và yêu thương nhau.

KIIP 4 쓰기 – Bài 3: 과학 기술의 발전으로 우리의 생활에 어떤 변화가 있었습니까? 우리에게 편리함을 주는 제품이 나오기 전과 후를 비교하는 글을 써 보세요.

과학 기술의 발전으로 우리의 생활은 놀라운 변화를 겪었습니다. 예를 들어, 휴대전화가 등장하기 전에는 편지나 전화로만 소통할 수 있었지만, 지금은 언제 어디서나 빠르게 소통할 수 있는 스마트폰을 사용할 수 있습니다. 또한 인터넷의 보급으로 정보에 쉽게 접근할 수 있게 되었고, 온라인 쇼핑이나 온라인 뱅킹과 같은 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 더 나아가, 자동차나 가전제품의 기술이 발전함에 따라 우리의 생활이 더욱 편리해졌습니다. 이러한 과학 기술의 발전은 우리의 삶을 크게 향상시키고, 우리의 일상생활을 더 편리하고 효율적으로 만들어 주었습니다.

Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, cuộc sống của chúng ta đã có những thay đổi đáng kinh ngạc. Ví dụ, trước khi điện thoại di động ra đời, chúng ta chỉ có thể liên lạc bằng thư hoặc điện thoại, nhưng bây giờ chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh, cho phép chúng ta liên lạc nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, sự phổ biến của Internet đã giúp việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ như mua sắm trực tuyến và ngân hàng trực tuyến trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, khi công nghệ ô tô và thiết bị gia dụng tiến bộ, cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Những tiến bộ trong khoa học và công nghệ này đã cải thiện đáng kể cuộc sống của chúng ta và làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

KIIP 4 쓰기 – Bài 4: 여러분 고향의 사람들에게는 어떤 날이 특별합니까? 그날에 대해서 써 보세요.

Mẫu 1: 한국에서는 추석이 가장 중요한 날이지만 베트남에서는 음력 1월 1일인 설날이 가장 특별한 날입니다. 베트남은 설날 연휴가 한국보다 깁니다. 베트남 사람들은 설날 텟 (Tet)이라고 부릅니다. 텟은 음력으로 새해를 시작하는 날입니다. 텟이 다가오면 베트남 사람들은 집안을 깨끗이 청소하고 예쁘게 꾸며, 가족들이 모여 함께 특별한 음식을 준비합니다. 텟에는 사람들이 조상들을 공양하며 친척이나 친구들을 방문하여 새해 인사를 나누고, 서로에게 축하를 전합니다. 텟은 새로운 시작을 기념하는 특별한 시간으로, 베트남 사람들에게는 가족과 사랑으로 가득한 소중한 시간입니다.

Chuseok là ngày quan trọng nhất ở Hàn Quốc còn ở Việt Nam ngày 1 tháng Giêng âm lịch Seollal là ngày đặc biệt nhất. Ở Việt Nam kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn ở Hàn Quốc. Người Việt gọi Seollal là Tết. Tết là ngày bắt đầu năm mới theo lịch âm. Khi Tết gần đến, người Việt Nam dọn dẹp và trang trí nhà cửa, cả gia đình quây quần bên nhau để chuẩn bị những món ăn đặc biệt. Trong dịp Tết, mọi người tỏ lòng thành kính với tổ tiên và đi thăm họ hàng, bạn bè để cùng chào đón một năm mới và chúc mừng lẫn nhau. Tết là thời điểm đặc biệt để chào đón những khởi đầu mới và đối với người Việt, đó là khoảng thời gian quý giá tràn ngập gia đình và tình yêu.

Bài viết liên quan  [KIIP sách mới - Trung cấp 2] 11과: 교육 제도 - Chế độ giáo dục

Mẫu 2: 한국에는 추석과 설날이라는 두 개의 큰 명절이 있습니다. 베트남의 추석은 한국과 다르게 공휴일이 아닙니다. 그러나 베트남의 설날은 한국보다 긴 휴가가 있습니다. 베트남 사람들은 설날을 일년 중 가장 큰 명절로 여깁니다. 베트남 사람들은 설날을 ‘텟’이라고 부르며, 이는 음력으로 새해를 맞이하는 날입니다. 한국과 비슷하게, 베트남 사람들은 텟에 고향으로 돌아갑니다. 한국에서는 설날에 떡국을 먹고, 베트남에서는 반쯩과 반뗏을 먹습니다. 베트남의 설날 음식은 지역마다 다양합니다. 반쯩은 사각형으로 땅을 상징하며, 하늘과 땅, 조상, 부모님에게 감사를 표현합니다. 반뗏은 반쯩과 재료는 거의 비슷하지만 모양이 다릅니다. 베트남 북부 지역에서는 반청을 먹고, 남부 지역에서는 반뗏을 먹습니다. 한국과 마찬가지로, 베트남에서는 설날에 차례를 지내고 가족들끼리 모여서 새해를 축하하며, 어른들은 아이들에게 세뱃돈을 줍니다.

Ở Hàn Quốc có hai ngày lễ lớn là Chuseok và Seollal. Khác với Hàn Quốc, Tết Trung Thu ở Việt Nam không phải là ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, Seollal ở Việt Nam có thời gian nghỉ dài hơn ở Hàn Quốc. Người Việt coi Seollal là ngày lễ lớn nhất trong năm. Người Việt Nam gọi Seollal là Tết. Tết là ngày bắt đầu một năm mới theo lịch âm. Tương tự như Hàn Quốc, vào dịp Tết người Việt sẽ trở về quê. Ở Hàn Quốc, mọi người ăn canh bánh gạo vào ngày đầu năm mới, còn ở Việt Nam  ăn bánh chưng và bánh tét. Ở Việt Nam, món ăn vào dịp tết của người Việt sẽ khác nhau tùy theo từng vùng miền. Bánh chưng có hình vuông tượng trưng cho đất, thể hiện lòng biết ơn trời, đất, tổ tiên và cha mẹ. Bánh tét có nguyên liệu gần giống với bánh chưng nhưng có hình dạng khác. Ở miền bắc Việt Nam thì ăn bánh chưng, còn miền nam ăn bánh tét. Cũng giống như Hàn Quốc, ở Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán, mọi người thờ cúng tổ tiên, tụ họp gia đình để chúc mừng năm mới, và người lớn sẽ lì xì cho trẻ nhỏ.

KIIP 4 쓰기 – Bài 5: 여러분이 알고 있는 문화유산을 소개하는 글을 써 보세요.
Hãy viết một bài giới thiệu về di sản văn hóa mà ban biết.

제 고향 베트남은 풍부한 문화유산을 갖고 있습니다. 그 중 하나는 ‘하롱베이’입니다. 하롱베이는 세계적으로 유명한 자연 유산으로, 수많은 섬들과 환상적인 절경을 자랑합니다. 이 지역은 독특한 지형과 야생 동물, 그리고 다양한 해양 생태계로 유명합니다. 또한, 베트남 전통의 ‘Ao Dai’라는 의상 역시 유명합니다. 이 의상은 우아하면서도 아름다운 디자인과 자수로 장식되어 있어 베트남의 아름다움을 대변하는 대표적인 문화유산 중 하나입니다.

Việt Nam có di sản văn hóa rất phong phú. Một trong số đó là ‘Vịnh Hạ Long’. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới với nhiều hòn đảo và phong cảnh ngoạn mục. Khu vực này nổi tiếng với địa hình độc đáo, động vật hoang dã và hệ sinh thái biển đa dạng. Ngoài ra, trang phục truyền thống của Việt Nam có tên ‘áo dài’ cũng rất nổi tiếng. Trang phục này được trang trí với kiểu dáng và đường thêu trang nhã, đẹp mắt, trở thành một trong những di sản văn hóa tiêu biểu, tiêu biểu cho vẻ đẹp của Việt Nam.

KIIP 4 쓰기 – Bài 6: 여러분은 국제화 시대에 어떤 인재가 필요하다고 생각합니까?
Bạn nghĩ loại tài năng nào là cần thiết trong thời kì toàn cầu hóa

저는 국제화 시대에는 유연하고 창의적인 사고를 갖춘 인재가 필요하다고 생각합니다. 빠르게 변화하는 글로벌 시장에서는 새로운 아이디어를 생각하는 능력와 문제 해결 능력이 중요합니다. 또한 문화적 이해와 다양한 언어 능력이 협력과 소통을 강화하는 데 중요합니다. 그러한 능력을 갖춘 사람은 현 세계화 시대에 쉽게 적응하고 발전할 수 있습니다

Tôi nghĩ rằng trong thời đại toàn cầu hóa, rất cần người có tư duy linh hoạt và sáng tạo. Trong thị trường toàn cầu có nhiều biến đổi nhanh thì khả năng suy nghĩ ra ý tưởng mới và năng lực giải quyết vấn đề là rất quan trọng. Ngoài ra,  sự hiểu biết văn hóa và khả năng sử dụng đa ngôn ngữ là rất cần thiết trong việc thúc đẩy giao tiếp và hợp tác. Những ai có năng lực như vậy sẽ dễ dàng thích nghi và phát triển trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

KIIP 4 쓰기 – Bài 7: 생활 습관과 현대인의 병에 대해 설명하는 글을 써 보세요.
Hãy viết một bài về thói quen sinh hoạt và bệnh tật của con người hiện đại.

현대인들의 생활습관은 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 지나치게 휴대폰과 컴퓨터를 사용하는 것은 눈 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 일정하지 않은 식사 및 불규칙한 생활 패턴은 소화 문제나 수면 부족과 관련된 건강 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 신체 활동 부족은 비만과 관련된 다양한 질병을 유발할 수 있습니다. 따라서 균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동, 그리고 적절한 휴식이 중요하며, 건강한 생활습관을 유지하는 것이 중요합니다.

Thói quen sinh hoạt của người hiện đại ngày nay có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc sử dụng quá nhiều điện thoại di động và máy tính sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe của mắt, ăn uống thất thường và lối sống không điều độ có thể gây ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến tiêu hóa hoặc thiếu ngủ. Ngoài ra, không hoạt động thể chất có thể dẫn tới nhiều bệnh liên quan đến béo phì. Vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ là rất quan trọng và điều quan trọng là duy trì một lối sống lành mạnh.

Bài viết liên quan  [SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 4 - TRUNG CẤP 2 - Chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램)

KIIP 4 쓰기 – Bài 8: 현대인의 지나친 인터넷과 스마트폰 의존과 바람직한 사용 방안에 대한 글을 써 보세요.
Hãy viết một bài viết về sự phụ thuộc quá mức của con người hiện đại vào Internet và điện thoại thông minh và cách sử dụng chúng một cách hợp lý.

현대 사회에서는 인터넷과 스마트폰 사용이 지나치게 증가하고 있습니다. 지나친 사용은 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 사회적 관계 및 정신 건강에도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 정기적인 디지털 디톡스, 화면 시간 제한, 그리고 현실 세계와의 균형잡힌 교류가 필요합니다. 그래서 적절한 사회 활동과 운동을 통해 스마트폰 사용을 줄이고 건강한 삶을 유지하는 것이 중요해요

Trong xã hội hiện đại, việc sử dụng Internet và smartphone ngày càng nhiều. Sử dụng quá mức có thể gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cũng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần. Theo đó, việc cai nghiện bớt kỹ thuật số, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị và tương tác cân bằng với thế giới thực là rất cần thiết. Vì vậy hãy giảm sử dụng điện thoại thông minh và duy trì lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động xã hội và tập thể thao phù hợp.

KIIP 4 쓰기 – Bài 9: 위의 내용을 바탕으로 자신이 경험한 사건이나 사고에 대한 글을 써 보세요.
Dựa vào nội dung trên, hãy viết về 1 sự cố hoặc tai nạn mà bạn đã gặp phải.

저는 지금까지 살면서 몇 년 전에 있었던 일입니다. 그 때 저는 학교 근처에서 자전거를 타고 있었는데, 갑자기 앞바퀴가 터졌습니다. 고장이 나기 전에 이상한 소리를 들었지만 그것이 보통과 달라서 놀라서 제대로 대처하지 못했습니다. 제가 떨어져서 다쳤을 뻔했어요. 그 사건으로 인해 제가 다치지 않았지만 그 때는 정말 두려웠고 당황했습니다.

Sự việc đã xảy ra với tôi cách đây vài năm. Lúc đó tôi đang đạp xe gần trường thì bất ngờ bị nổ lốp trước. Tôi có nghe thấy một tiếng động lạ trước khi nó hỏng, nhưng nó khác với bình thường nên tôi bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Tôi đã suýt ngã và bị thương. Mặc dù tôi không bị thương trong vụ việc đó nhưng lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi và xấu hổ.

KIIP 4 쓰기 – Bài 10: 한국어를 하면서 여러분이 느끼는 어려움을 써 보세요. 그리고 그것을 극복하기 위해 어떤 노력이 필요한지도 써 보세요.
Bạn hãy viết về những khó khăn khi học tiếng Hàn. Và những cố gắng cần có nào để vượt qua nó.

한국어를 배우면서 가장 어려운 점은 발음과 문법입니다. 한국어의 발음은 모국어인 베트남어와는 매우 다르기 때문에 제대로 발음하기가 어렵습니다. 또한 한국어 문법은 복잡하여 익숙해지기까지 시간이 걸립니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해서는 꾸준한 연습과 자기 학습에 대한 인내심이 필요합니다. 또한 한국어를 사용하는 환경에서 많은 대화를 나누고 듣기와 말하기를 연습하여 자신의 어휘력과 문법을 향상시키는 노력이 필요합니다.

Cái tôi thấy khó khăn nhất khi học tiếng Hàn chính là phát âm và ngữ pháp. Cách phát âm tiếng Hàn rất khác so với ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt, nên khó phát âm chính xác. Ngoài ra, ngữ pháp tiếng Hàn rất phức tạp và cần có thời gian để làm quen. Để vượt qua những khó khăn này đòi hỏi phải không ngừng rèn luyện và kiên nhẫn tự học. Ngoài ra, cần nỗ lực cải thiện vốn từ vựng và ngữ pháp của mình bằng cách luyện tập nói và nghe nhiều trong môi trường thường xuyên sử dụng tiếng Hàn.

KIIP 4 쓰기 – Bài 11: 위의 내용을 바탕으로 여러분 나라의 교육 제도를 설명하는 글을 써 보세요.
Dựa vào các gợi ý trên, hãy viết một bài giới thiệu về hệ thống giáo dục nước bạn

한국의 교육과정은 초등 6년, 중등 3년, 고등 3년인데 반해 베트남은 초등 5년, 중등 4년, 고등 3년입니다. 한국은 3월초에 학기가 시작되고 베트남의 학기는 9월초에 학기가 시작됩니다. 한국에서 선생님들의 체벌이 금지되어 있듯이 베트남 선생님들도 학생체벌이 금지되어 있습니다. 한국의 시험은 수, 우, 미, 양, 가로 평가합니다. 그러나 베트남은 시험을 10점 만점제로 5점 이하면 낙제입니다. 베트남에도 우리나라처럼 12년 과정이 끝나면 어려운 대학입시가 있습니다.

Chương trình đào tạo của Hàn Quốc là tiểu học 6 năm, trung học cơ sở 3 năm, trung học phổ thông 3 năm, nhưng ở Việt Nam thì khác, cấp tiểu học là 5 năm, trung học cơ sở 4 năm và trung học phổ thông 3 năm. Học kỳ năm học mới của Hàn Quốc bắt đầu vào đầu tháng 3, còn ở Việt Nam bắt đầu vào đầu tháng 9. Giống với ở Hàn Quốc, Ở Việt Nam cấm giáo viên đánh phạt học sinh. Ở Hàn Quốc đánh giá phân loại theo 5 tiêu chuẩn xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, kém. Còn ở Việt Nam thì đánh giá theo thang điểm tối đa 10 và nếu dưới 5 điểm thì bị xem là trượt. Và ở Việt Nam học sinh sau khi kết thúc chương trình học 12 năm cũng sẽ phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học đầy cam go.

KIIP 4 쓰기 – Bài 12: ‘함께하고 싶은 리더’에 대한 여러분의 생각을 써 보세요.
Hãy viết suy nghĩ của bạn về “Người leader mà bạn muốn làm việc cùng”

저는 함께 일하고 싶은 리더께서 모든 분들에게 긍정적인 에너지와 영감을 전달하는 분이십니다. 팀 내 각 구성원의 능력을 인정하고 존중하며 목표를 달성하기 위해 함께 노력하십니다. 그리고 저는 강한 의지와 열정을 가지신 리더을 존경합니다. 그는 언제나 어려운 상황에서 동료들을 격려하십니다. 또한, 저는 새로운 아이디어를 수용하시는 개방적인 마음가짐을 가지신 리더께서는 좋아하십니다.

Bài viết liên quan  [KIIP sách mới - Trung cấp 2] 16과: 이민 생활 - Cuộc sống nhập cư

Người leader mà tôi muốn làm cùng là người mang năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho mọi người. Người đó công nhận, tôn trọng khả năng của từng thành viên trong nhóm và cùng nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, tôi rất ngưỡng mộ một leader có nhiệt khí và ý chí cao. Trong bất kỳ tình huống khó khắn nào cũng luôn khích lệ đồng nghiệp. Và tôi cũng thích người lãnh đạo có tư duy cởi mở, sẳn sàng chấp nhận những ý tưởng mới. 

KIIP 4 쓰기 – Bài 13: 환경 보호를 위해 여러분은 어떤 노력을 하고 있는지 써 보세요.
Hãy viết về những cố gắng mà bạn đã làm để bảo vệ môi trường.

환경 보호를 위해, 저는 몇 가지 작은 노력을 실천하고 있습니다. 먼저, 전력을 절약하기 위해 전기 사용을 절약하고 불필요한 전력 소비를 최소화하려고 노력합니다. 그리고 저는 매일 쓰레기 분리수거를 합니다. 재활용 쓰레기는 병, 플라스틱, 캔, 종이로 분리해서 버립니다. 또한, 자동차 대신 대중교통을 이용하여 대기 오염을 줄이고, 가까운 거리에는 걷거나 자전거를 이용하여 환경에 미치는 영향을 최소화하려고 합니다. 이러한 작은 노력이 모여 환경 보호에 도움이 되기를 바랍니다.

Để bảo vệ môi trường, tôi đang thực hiện một số nỗ lực nhỏ. Đầu tiên, tôi cố gắng tiết kiệm điện và giảm thiểu việc tiêu thụ điện không cần thiết. Ngoài ra, tôi thực hiện việc phân loại rác thải hàng ngày. Tôi phân loại rác tái chế chai thủy tinh, nhựa, lon và giấy riêng rồi mới bỏ đi. Tôi cũng thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe hơi để giảm ô nhiễm không khí, và ở những địa điểm gần tôi thường đi bộ hoặc sử dụng xe đạp để giảm thiểu tác động lên môi trường. Tôi hy vọng những nỗ lực nhỏ này sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

KIIP 4 쓰기 – Bài 14: 다음은 항공료 비교 표입니다. 다음 표를 보고 짧은 글을 써 보세요.
Dưới đây là bảng so sánh giá vé máy bay. Nhìn vào bảng sau và viết một bài viết ngắn.

성수기 인상율 – 비수기 인하율
J항공
<6~8월> 7%
<1~2월> -25%

M항공
<7~8월> 5%
<1~2월> -15%

P항공
<6~8월> 8%
<1~2월> -35%

이 표에 따르면, 성수기 동안 (6~8월) J항공은 요금을 7% 인상시키고, 비수기에는 (1~2월) 25%까지 요금을 할인합니다. M항공은 성수기에 (7~8월) 5% 인상하고, 비수기에 (1~2월) 15%까지 할인합니다. P항공은 성수기에 (6~8월) 8% 인상하고, 비수기에는 (1~2월) 35%까지 할인합니다. 이 정보를 고려하면 여행자들은 항공편을 선택할 때 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Theo bảng này, trong mùa cao điểm (tháng 6 – tháng 8), J Air tăng giá vé thêm 7% và trong mùa thấp điểm (tháng 1 ~ tháng 2), hãng giảm giá vé tới 25%. M Air tăng giá 5% trong mùa cao điểm (tháng 7 ~ tháng 8) và đưa ra mức giảm giá lên tới 15% trong mùa thấp điểm (tháng 1 ~ tháng 2). P Airlines tăng giá 8% trong mùa cao điểm (tháng 6 ~ tháng 8) và giảm giá tới 35% trong mùa thấp điểm (tháng 1 ~ tháng 2). Việc xem xét thông tin này có thể giúp du khách tiết kiệm tiền khi chọn chuyến bay.

KIIP 4 쓰기 – Bài 15: 법과 질서의 필요성에 대한 여러분의 생각을 써 보세요.
Hãy viết suy nghĩ của bạn về tính cần thiết của luật pháp và trật tự.

법과 질서는 어떤 사회가 안정적으로 유지되기 위해 매우 중요합니다. 이는 개인과 집단의 안전과 안녕을 보장하고 사회적 규범을 확립하여 충돌과 혼돈을 방지합니다. 법과 질서가 없는 상황에서는 개인이 자신의 이익을 위해 자유롭게 행동할 수 있지만, 이는 타인의 권리를 침해할 수 있고 사회 전체의 안전과 안녕을 위협할 수 있습니다.

Luật pháp và trật tự là rất quan trọng để duy trì sự an toàn trong bất kỳ xã hội nào. Nó đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc của các cá nhân và tập thể, đồng thời thiết lập các chuẩn mực xã hội để ngăn chặn xung đột và hỗn loạn. Nếu không có luật pháp và trật tự, các cá nhân được tự do hành động vì lợi ích riêng của mình, nhưng điều này có thể vi phạm quyền của người khác và đe dọa sự an toàn và yên bình của toàn xã hội.

KIIP 4 쓰기 – Bài 16: ‘나의 꿈’에 대한 글을 써 보세요.
Hãy viết 1 bài về “Ước mơ của tôi”

제 꿈은 사람들에게 도움이 되고 영감을 주는 일을 하는 것입니다. 한국에 사는 외국인으로써 이 꿈을 이루기 위해 매일 열심히 한국어를 공부하고 있습니다. 한국어를 더 유창하게 구사할수록, 저는 스스로, 가족과 사회에 도움이 되는 의미있는 일을 더 많이 할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 제 꿈은 우리 가족이 항상 건강하고 세상이 항상 행복하고 평화로운 것입니다.

Ước mơ của tôi là làm được điều gì đó có ích và truyền cảm hứng cho mọi người. Vì là người ngoại quốc đến Hàn để sinh sống và làm việc nên để thực hiện được ước mơ đó, tôi đang cố gắng học tiếng Hàn chăm chỉ mỗi ngày. Càng giao tiếp thông thạo tiếng Hàn, tôi càng có thể làm được nhiều việc ý nghĩa giúp ích được cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và cuối cùng, ước mơ của tôi là gia đình luôn khỏe manh, thế giới luôn an vui, hòa bình

– Dịch toàn bộ sách KIIP 4 사회통합프로그램: Bấm vào đây
– Toàn bộ ngữ pháp sách KIIP 4 사회통합프로그램: Bấm vào đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here