한-네덜란드, ‘반도체 협력 강화’ 첫 회의 Hàn Quốc-Hà Lan tổ chức cuộc họp đầu tiên để ‘tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn’

0
60
▲ 지난해 12월 네덜란드를 국빈 방문한 윤석열 대통령(왼쪽에서 두 번째)이 빌렘 알렉산더르 네덜란드 국왕(왼쪽에서 세 번째)과 함께 네덜란드 벨트호벤 소재 ASML 본사를 방문해 피터 베닝크 ASML 최고경영자(오른쪽)의 안내를 받고 있다. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ hai từ trái sang) và Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander (thứ ba từ trái sang) đã gặp gỡ Giám đốc điều hành công ty ASML Peter Wennink (bên phải) tại trụ sở của công ty ASML nằm ở thành phố Veldhoven, tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan vào tháng 12/2023. (Ảnh: Kim Yong Wii / Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - 대한민국 대통령실 김용위) 
▲ 지난해 12월 네덜란드를 국빈 방문한 윤석열 대통령(왼쪽에서 두 번째)이 빌렘 알렉산더르 네덜란드 국왕(왼쪽에서 세 번째)과 함께 네덜란드 벨트호벤 소재 ASML 본사를 방문해 피터 베닝크 ASML 최고경영자(오른쪽)의 안내를 받고 있다. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ hai từ trái sang) và Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander (thứ ba từ trái sang) đã gặp gỡ Giám đốc điều hành công ty ASML Peter Wennink (bên phải) tại trụ sở của công ty ASML nằm ở thành phố Veldhoven, tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan vào tháng 12/2023. (Ảnh: Kim Yong Wii / Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc – 대한민국 대통령실 김용위) 

한국과 네덜란드 간 반도체 대화가 처음으로 열렸다. Lần đầu tiên diễn ra đối thoại về chất bán dẫn giữa Hàn Quốc và Hà Lan

19일 산업통상자원부(산업부)에 따르면 이날 이용필 산업부 첨단산업정책관과 세르필 타시오글루 네덜란드 경제기후정책부 산업정책국장이 수석대표로 참석한 가운데 네덜란드 에인트호번에서 ‘한-네덜란드 반도체 대화’ 첫 번째 회의가 개최됐다.

Ngày 19/2 vừa qua, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cho biết, Hàn Quốc và Hà Lan tổ chức cuộc họp đầu tiên của kênh đối thoại về chất bán dẫn ở thành phố Eindhoven, Hà Lan.

Bài viết liên quan  명태, 버릴 것 하나 없는 생선 Cá minh thái - thơm ngon bổ dưỡng từ trong ra ngoài

Theo MOTIE, cuộc họp lần này diễn ra dưới sự góp mặt của đại diện cấp cao hai nước là ông Lee Yong-pil – Giám đốc Phòng Chính sánh ngành công nghiệp tiên tiến thuộc MOTIE và bà Serpil Tascioglu – Giám đốc Phòng Chính sách ngành công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế và Khí hậu Hà Lan.

이번 대화는 지난해 12월 네덜란드를 국빈 방문한 윤석열 대통령이 양국의 반도체 분야 협력 강화를 위해 제안한 데 따른 것이다. 네덜란드는 ASML, ASM, NXP 등 글로벌 반도체 기업을 보유한 반도체 공급망 핵심 국가로 양국 정상은 국빈 방문을 계기로 정부, 기업, 대학을 아우르는 ‘반도체 동맹’을 구축하기로 약속했다.

Kênh đối thoại giữa hai nước được thiết lập theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Lan vào tháng 12 năm ngoái, nhằm mục đích tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực chất bán dẫn.

Hà Lan là một quốc gia có chuỗi cung ứng chất bán dẫn hàng đầu thế giới với các công ty bán dẫn toàn cầu bao gồm ASML, ASM, NXP. Nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc, hai nước đã nhất trí thiết lập “liên minh chất bán dẫn” giữa chính phủ, doanh nghiệp, các trường học.

이날 회의에서 양측은 지난 1월 발표한 ‘메가 클러스터 조성 방안’ 등 양국의 반도체 산업 정책을 공유하고 설계, 장비, 패키징 등 분야에서의 기술 협력 방안을 논의했다.
Tại cuộc họp, Hàn Quốc và Hà Lan đã cùng nhau chia sẻ các chính sách về ngành bán dẫn như kế hoạch xây dựng cụm bán dẫn siêu lớn do hai nước chính thức công bố vào tháng 1 năm nay, đồng thời thảo luận về phương án hợp tác kỹ thuật hiệu quả đối với lĩnh vực thiết kế, thiết bị cũng như đóng gói.

이어 글로벌 반도체 산업의 공통 현안인 인력양성 문제 해소를 위한 ‘한-네덜란드 첨단반도체 아카데미’의 양국 교차 개최와 참여 대학 및 기관 확대에 대한 의견을 교환했다.
Để giải quyết vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn, hai bên trao đổi ý kiến về dự án tổ chức “Học viện chất bán dẫn tiên tiến Hàn Quốc – Hà Lan” và cách thu hút sự tham gia của các trường đại học, cơ quan.

Bài viết liên quan  한국의 관례적인 결혼문화에 대해 - Văn hóa đám cưới mang tính nghi lễ ở Hàn Quốc

특히 반도체 공급망 안정화를 위한 양국 산업간 연계 강화의 필요성에 공감하고 비즈니스 라운드테이블 개최를 통한 새로운 비즈니스 모색 기회를 지원하는 방안도 논의했다.
Hai quốc gia cũng nhấn mạnh về việc tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp của hai nước để ổn định chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Liên quan đến điều này, Hàn Quốc và Hà Lan đã quyết định tổ chức các hội nghị bàn tròn doanh nghiệp để hỗ trợ các công ty hai nước có thể tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

양측은 이번 대화를 연례 개최하는데 합의하고 양국 반도체 협력 현황을 지속 점검하기로 했다. Ngoài ra, hai bên đã đạt thỏa thuận về việc tổ chức cuộc họp thường niên của kênh đối thoại về chất bán dẫn và kiểm tra tình hình hợp tác song phương ở lĩnh vực bán dẫn.

이용필 산업부 첨단산업정책관은 “반도체 공급망에서 핵심 역할을 하는 양국이 반도체 분야에서 협력함으로써 양국 반도체 산업의 경쟁력 강화뿐만 아니라 글로벌 반도체 공급망 안정화에도 크게 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 ‘한-네덜란드 반도체 대화’를 통해 실질적인 협력을 지속해나가기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

Giám đốc Lee cho biết: “Tôi tin tưởng rằng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn giữa Hàn Quốc và Hà Lan, những quốc gia đóng vai trò cốt lõi trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, sẽ góp phần lớn vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành bán dẫn hai bên và làm ổn định chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu”.

“Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để thúc đẩy sự hợp tác thực chất thông qua kênh đối thoại về chất bán dẫn giữa hai nước”, ông nêu rõ.

김선아 기자 sofiakim218@korea.kr
Bài viết từ Kim Seon Ah, sofiakim218@korea.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here