5월부터 문화재청 → 국가유산청: Hàn Quốc tăng cường chính sách quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa

0
59
▲ 문화재청이 22일 ‘2024년 주요정책 추진계획’을 발표하고 오는 5월 ‘문화재청’ 명칭을 ‘국가유산청’으로 변경한다고 밝혔다. Cổng Gwanghwamun, cổng chính của cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Jeon Han / Korea.net - 코리아넷 DB)
▲ 문화재청이 22일 ‘2024년 주요정책 추진계획’을 발표하고 오는 5월 ‘문화재청’ 명칭을 ‘국가유산청’으로 변경한다고 밝혔다. Cổng Gwanghwamun, cổng chính của cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: Jeon Han / Korea.net – 코리아넷 DB)

문화재청이 오는 5월 ‘국가유산청’으로 바뀐다. Cục Di sản Văn hóa sẽ được đổi tên thành “Cục Di sản Quốc gia – 국가유산청” vào tháng 5 tới.

문화재청은 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘미래가치를 품고 새롭게 도약하는 국가유산’을 비전으로 한 올해 주요 정책 추진 계획을 발표하며 이같이 밝혔다.
Trong một buổi họp báo diễn ra ở trụ sở của Khu phức hợp chính phủ Seoul, quận Jongno-gu (Seoul) vào hôm thứ Năm (22/2), Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) đã công bố kế hoạch thực hiện các chính sách chủ yếu năm nay.

문화재청에 따르면 1962년 문화재보호법 제정 후 60여 년간 유지해 온 문화재 정책의 한계를 극복하기 위해 지난해 이를 대체할 ‘국가유산기본법’을 마련했다.
Năm ngoái, CHA đã xây dựng “Luật cơ bản về di sản quốc gia” để đổi mới những chính sách liên quan đến di sản văn hóa được duy trì trong hơn 60 năm qua, kể từ khi ban hành “Luật bảo tồn di sản văn hóa” vào năm 1962.

이에 따라 ‘문화재’는 문화유산, 자연유산 및 무형유산을 포함한 ‘국가유산’으로 명칭이 바뀌고 ‘문화재청’ 역시 오는 5월 17일 ‘국가유산청’으로 새롭게 태어난다.
Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ đổi tên “Di sản văn hóa” thành “Di sản quốc gia” trong đó có di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và di sản phi vật thể. Bắt đầu từ ngày 17/5, CHA sẽ được điều hành với tên mới là “Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc”.

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch] 인터넷 중독 막으려면, 유아기부터 주의 - Cần chú ý từ thời bé thơ nếu muốn ngăn chặn bệnh nghiện internet ở trẻ

문화유산 분야에서는 전통 재료의 안정적인 수급과 품질 관리를 위해 오는 9월 경상북도 봉화에 ‘국가유산수리재료센터’(가칭)를 개관하고 전통재료 인증제도를 처음 시행한다.
Ở lĩnh vực di sản văn hóa, CHA sẽ khai trương “Trung tâm vật liệu sửa chữa di sản quốc gia” (tên tạm thời) ở huyện Bonghwa-gun (tỉnh Gyeongsangbuk-do) vào tháng 9 năm nay, để đảm bảo việc cung cấp các vật liệu truyền thống một cách ổn định, cũng như quản lý chất lượng của chúng. Cùng với đó, chế độ chứng nhận về vật liệu truyền thống sẽ lần đầu tiên được triển khai.

자연유산 분야에서는 전문적인 보존·연구·활용을 위해 ‘국립자연유산원’ 설립을 추진한다. 이와 함께 무형유산 분야에서는 올해 최초로 국가무형유산 우수 이수자를 대상으로 전승활동 장려금을 신설해 올해 약 16억 원의 예산으로 270여 명의 전승 활동을 지원한다.

CHA sẽ thúc đẩy việc thành lập “Viện di sản Thiên nhiên Quốc gia” nhằm mục đích bảo tồn, nghiên cứu và tận dụng các di sản thiên nhiên. Còn đối với lĩnh vực di sản phi vật thể, CHA sẽ hỗ trợ tích cực cho những nghệ nhân kế thừa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và cung cấp khoản tiền trợ cấp trị giá 1,6 tỷ KRW cho 270 nghệ nhân trong năm nay.

미술품 국외반출 규정은 1946년 이후로 기간을 확대한다. 현재까지 50년이 지난 미술품은 정부의 허가 없이 해외로 반출할 수 없었으나 문화재청은 1946년 이후 제작된 작품은 별도 제한 없이 반출·수출할 수 있도록 법령을 개정한다.

Cho đến nay, các tác phẩm mỹ thuật có tuổi đời trên 50 năm sẽ không được phép mang ra nước ngoài nếu không có sự cho phép từ chính phủ, tuy nhiên CHA sẽ sửa đổi điều luật để các tác phẩm nghệ thuật tạo ra từ năm 1946 trở về sau, có thể được đưa ra ngoài Hàn Quốc hoặc xuất khẩu mà không bị hạn chế.

올해 하반기에는 50년이 지나지 않은 문화유산을 보존·관리할 수 있도록 한 ‘예비문화유산’ 제도도 새롭게 시행된다. 문화재청은 오는 5월 공모전을 거쳐 예비문화유산을 선정할 계획이다.
Vào nửa cuối năm nay, chế độ “Di sản văn hóa dự bị” cũng được triển khai với mục đích bảo tồn, và quản lý các di sản văn hóa có tuổi đời dưới 50 năm. Thông qua một cuộc thi vào tháng 5, CHA sẽ lựa chọn những di sản nằm trong danh sách “Di sản văn hóa dự bị”.

Bài viết liên quan  배달 산업: 실리와 사치 사이 - Dịch vụ giao hàng: Giữa thực dụng và xa xỉ

또 유럽에 소재한 한국 문화유산의 보존과 환수를 위한 현지 거점을 프랑스에 마련하고 국외문화유산에 대한 다양한 정보 제공과 전시 등을 진행한다.
Bên cạnh đó, CHA sẽ thành lập một trụ sở ở Pháp để bảo tồn và thúc đẩy việc hoàn trả di sản văn hóa của Hàn Quốc ở châu Âu, đồng thời đẩy mạnh việc cung cấp nhiều thông tin đa dạng và tổ chức các buổi triển lãm về những di sản văn hóa Hàn Quốc đang ở nước ngoài.

최응천 문화재청장은 “5월 17일 새롭게 출범하는 국가유산청이 국가유산으로 국민의 삶의 질과 국가의 품격을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
Cục trưởng CHA Choi Eung-Chon cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Cục Di sản Quốc gia, sẽ ra mắt vào ngày 17/5, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phẩm giá quốc gia bằng những di sản quốc gia”.

박혜리 기자 hrhr@korea.kr
Bài viết từ Park Hye Ri, hrhr@korea.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here