Trang chủ Thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc

Thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc

한국의 목가구: 절제 속에서 빛나는 자연미 - Nội thất đồ gỗ Hàn Quốc: Vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ sự cân đối

한국의 목가구: 절제 속에서 빛나는 자연미 – Nội thất đồ gỗ Hàn Quốc: Vẻ...

한국의 목가구는 화려한 채색이나 정교한 조각 대신 나뭇결을 활용하여 자연의 아름다움을 그대로 드러내는 특성이 있다. 2010년 국가무형문화재 소목장 기능 보유자로 지정된 박명배 장인은 전통...
error: Content is protected !!