[Ngữ pháp] Động từ + 는 줄 알다/모르다 Tính từ + (으)ㄴ 줄 알다/모르다

0
6280

Động từ + 는 줄 알다[모르다]
가다 => 가는 줄 알다[모르다], 먹다 => 먹는 줄 알다[모르다]
Tính từ + (으)ㄴ 줄 알다[모르다]
아프다 => 아픈 줄 알다[모르다], 좋다 => 좋은 줄 알다[모르다]

1. Thể hiện sự khác nhau giữa thứ mà người nói đã từng dự tính, dự đoán, suy nghĩ về hoàn cảnh/ tình huống ở hiện tại với kết quả thực tế. Lúc này ‘알다[모르다] chủ yếu được dùng dưới dạng ‘알았다[몰랐다]. Có thể dịch là ‘nghĩ là, không nghĩ là’ ‘biết là, không biết là’
네가 나를 싫어하는 줄 알았어. (나를 싫어한다고 예상했지만 결과는 그렇지 않음)
Tao đã nghĩ mày đang ghét tao. (Đã nghĩ là (đối phương) ghét mình nhưng kết quả không phải vậy)

저는 영호 씨 키가 작은 줄 알았어요. (키가 작다고 예상했지만 그렇지 않음)
Tôi đã nghĩ Young-ho thấp cơ đấy. (Đã nghĩ là chiều cao thấp nhưng không phải vậy)

한국어가 이렇게 어려운 줄 몰랐어요. (한국어가 어렵다고 예상하지 못했음)
Đã không nghĩ là tiếng Hàn lại khó như thế này. (Đã không thể dự tính là tiếng Hàn khó thế)

민수 씨가 이렇게 술을 잘 마시는 줄 몰랐어요. (술을 잘 마신다고 예상하지 못했음)
Đã không nghĩ là Min-su uống rượu tốt như thế này.

2. Trong trường hợp của ‘는 줄 알다, (으)ㄴ 줄 알다’ tùy theo hoàn cảnh mà nó thể hiện việc người nói đã biết trước kết quả đó.
가: 저 오늘 고향으로 돌아가요.
Hôm nay mình trở về quê.
나: 네, 가는 줄 알고 있었어요. (가는 것을 이미 알고 있음)
Ừ, mình đã biết cậu đi rồi. (đã biết trước việc đó)

가: 미안하지만, 생선을 못 먹어요.
Xin lỗi nhưng, tôi không ăn được cá.
나: 생선을 못 먹는 줄 알고 다른 고기로 준비해 달라고 했어요. (생선을 못 먹는 것을 이미 알고 있음)
Tôi đã biết bạn không thể ăn cá nên đã yêu cầu chuẩn bị loại thịt khác rồi. (Đã biết trước việc (người kia) không thể ăn được cá)

3. ‘있다, 없다’ được sử dụng cùng với ‘는 줄 알다[모르다]’.
가: 오늘 수업이 없는 줄 몰랐어요. (수업이 있다고 예상했음)
Mình đã không biết là hôm nay không có giờ học nào cả. (đã nghĩ là hôm nay có giờ học)
나: 어제 교수님이 오늘 수업 휴강한다고 했는데 못 들었군요.
Hôm qua giáo sư đã nói là hôm nay nghỉ dạy, thì ra là cậu đã biết tin.

4. Nếu phía trước đi với danh từ dùng dạng ‘인 줄 알다[모르다].
가: 오늘 시험 보기로 했지요? 공부는 했어요?
Hôm nay đã quyết định thi mà nhỉ? Đã học bài hết chưa?
나: 네? 선생님, 오늘이 시험인 줄 몰랐어요. ㅠㅠ (시험이라고 예상하지 못했음)
Sao cơ ạ? thầy giáo, em không biết là hôm nay thi. (Đã không thể biết là hôm nay thi)

가: 지난번에 같이 도서곤에 있던 사람은 그냥 친구야.
Người mà đã từng ở thư viện cùng mình lần trước chỉ là bạn bè thôi á.
나: 나는 그 사람이 네 남자친구인 줄 알았어. (남자친구라고 예상했지만 결과는 그렇지 않음)
Mình đã nghĩ người đó là bạn trai của cậu cơ đấy. (đã nghĩ là bạn trai (của đối phương) nhưng không phải như thế)

**************************
Tổng hợp lại một chút về ngữ pháp liên quan đến 줄 알다[모르다].
Tùy theo hoàn cảnh/ tình huống người nói nhắc đến (dự tính, dự đoán, suy nghĩ) xảy ra ở tương lai, hiện tại hay quá khứ mà sẽ có ba biểu hiện về 줄 알다[모르다]. Hãy xem từng bài với ví dụ và phân tích kèm theo để hiểu sâu hơn nhé. (Bấm vào dòng chữ màu xanh)
Động từ/Tính từ + (으)ㄹ 줄 알다[모르다] : dự tính, dự đoán, suy nghĩ việc gì đó xảy ra ở tương lai
Động từ + 는 줄 알다[모르다] Tính từ + (으)ㄴ 줄 알다[모르다]: dự tính, dự đoán, suy nghĩ việc gì đó xảy ra ở hiện tại
Động từ + (으)ㄴ 줄 알다[모르다]: dự tính, dự đoán, suy nghĩ việc gì đó xảy ra ở quá khứ (bạn thấy đó chỉ dùng với động từ thôi nhé)

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here