[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 4: 순서 – Thứ tự

25. ~ 기(가) 무섭다 V – 기(가) 무섭다 Ngay khi hoàn thành một việc gì đó thì làm việc khác. •그녀는 무슨 일이 있는지 수업이 끝나기가...

[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 2: 정도 Mức độ

 Chủ đề 2: 정도 Mức độ 9. ~ 는 셈이다 Xem như là, giống với, coi như là.. Đã thử so sánh thì nó giống với việc..: Hiện...

[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 1: 양보: nhượng bộ, thỏa hiệp

Chủ đề 1: 양보: nhượng bộ, thỏa hiệp - Giải thích: Dù vế trước là sự thật nhưng hành động ở vế sau vẫn diễn...

[Ngữ pháp TOPIK II] Tài liệu 420 Ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II (Trung...

Bên dưới là tất cả ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp và Cao cấp được giải thích rất chi tiết, đầy đủ cho việc...
error: Content is protected !!