[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 2: 정도 Mức độ

 Chủ đề 2: 정도 Mức độ 9. ~ 는 셈이다 Xem như là, giống với, coi như là.. Đã thử so sánh thì nó giống với việc..: Hiện...

[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 1: 양보: nhượng bộ, thỏa hiệp

Chủ đề 1: 양보: nhượng bộ, thỏa hiệp - Giải thích: Dù vế trước là sự thật nhưng hành động ở vế sau vẫn diễn...
error: Content is protected !!