Friday, October 23, 2020

[Ngữ pháp] Động từ + 는/ㄴ다면야, Tính từ + 다면야

V+ ㄴ/는다면야  A+ 다면야 N+ (이)라면야   1. Biểu hiện này được dùng khi nhấn mạnh rằng vế trước là điều kiện hoặc giả định nhất định cần...

LỊCH THI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN HỘI NHẬP XÃ HỘI KIIP 2020 – 사회통합프로그램

LƯU Ý: NGÀY GIỜ ĐĂNG KÝ CÓ THỂ THAY ĐỔI, CÁC BẠN CÓ THỂ THEO DÕI THÔNG TIN Ở FACEBOOK HÀN QUỐC LÝ THÚ...

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI MẪU LỚP TIẾNG HÀN HỘI NHẬP XÃ HỘI KIIP...

*Bộ đề ôn thi xếp lớp đầu vào KIIP: Bấm vào đây   1/ Đề thi KIIP lớp 0: https://goo.gl/LQY5QG 2/ Đề thi KIIP lớp 1: https://goo.gl/zcSbvz 3/ Đề thi KIIP...

Đầy đủ hướng dẫn chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc...

Hãy nhấn vào mục bạn muốn xem (Dòng chữ màu xanh bên dưới - đã được đính kèm đường dẫn) MỤC LỤC 1. Tìm hiểu chung về...
error: Content is protected !!