Wednesday, December 2, 2020

[KIIP Lớp 2] Bài 5 운동을 하고 싶지만 시간이 없어요. Muốn vận động thể...

제5과. 운동을 하고 싶지만 시간이 없어요  MUỐN VẬN ĐỘNG THỂ THAO NHƯNG KHÔNG CÓ THỜI GIAN <Trang 45> •사람들이 뭘 해요? Mọi người làm gì vậy? •여러분은 건강을...

[KIIP Lớp 2] Bài 4 수영할 수 있어요? Bạn có thể bơi lội được...

Bài 4:수영할 수 있어요? Bạn có thể bơi lội được không? <Trang 37> •사람들이 무엇을 해요? Mọi người làm gì vậy? •여러분은 취미가 뭐예요? Sở thích...

[KIIP lớp 2] Bài 3 일요일마다 대청소를 해요. Tổng vệ sinh vào mỗi chủ...

Bài 3: 일요일마다 대청소를 해요 Tổng vệ sinh vào mỗi chủ nhật     <Trang 29>•여러분은 매일 집안일을 해요? Các bạn làm việc nhà mỗi ngày...

[KIIP Lớp 2] Bài 2 어제 산 지갑을 잃어버렸어요 Hôm qua làm mất cái...

Bài 2: 어제 산 지갑을 잃어버렸어요 : Hôm qua làm mất cái ví đã mua. <Trang 21>  •물건을 잃어버린 적이 있어요? Bạn đã từng đánh mất...

[KIIP Lớp 2] Bài 1 어떤 영화를 좋아해요? Bạn thích thể loại phim gì?

1. 활용 어휘: Từ vựng vận dụng (Trang 13) 공포 영화: Phim kinh dị 액션 영화: Phim hành động 코미디 영화: Phim hài 만화 영화:...

[Ngữ Pháp KIIP lớp 2] Tổng hợp ngữ pháp sách KIIP sơ cấp 2...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn Sơ cấp 2 (level 2) của chương trình hội nhập xã hội KIIP...
error: Content is protected !!