Tuesday, December 1, 2020

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 2: 음식과 요리 Ẩm thực và...

Bài 2: 음식과 요리 Ẩm thực và nấu nướng 문제 1. 손님 초대 음식으로 무엇을 준비했습니까? Bạn đã chuẩn bị gì đối với thức ăn mời khách? 문제...

[Dịch tiếng Việt – KIIP lớp 3] sách lớp tiếng Hàn hội nhập xã...

Dưới đây là phần dịch tiếng Việt  các phần trong cuốn sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 1 (level 3)/ 중급1....

[KIIP Lớp 3 – Trung cấp 1] Bài 1: 가족 Gia đình

Bài 1: 가족 Gia đình - 문제 1. 한국 가족은 어떤 특징이 있습니까? Gia đình người Hàn có nét đặc trưng gì? - 문제 2. 여러분 고향의...

[Ngữ Pháp KIIP lớp 3] Tổng hợp ngữ pháp Trung cấp 1 – lớp...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn Trung cấp 1 (level 3) của chương trình hội nhập xã hội...
error: Content is protected !!