Monday, October 26, 2020

Phân biệt 덥다 và 뜨겁다 (Nóng)

덥다 chủ yếu dùng cho thời tiết. Nhiệt độ cao hay lý do khác tạo ra khí nóng đối với sự cảm nhận của...

Phân biệt 밑, 아래 (dưới, bên dưới)

‘밑’ và ‘아래’ có ý nghĩa tương tự nhau là dưới hay bên dưới. Tuy nhiên,  ‘밑’ là biểu hiện có tính chính xác...

Phân biệt 쓰다, 적다 (viết/ write)

Về mặt ngữ nghĩa, hai biểu hiện dường như không có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, khi thể hiện mức độ suy nghĩ hoặc...

Phân biệt 입다, 신다, 쓰다, 끼다, 차다, 두르다, 메다, 매다, 바르다, 붙이다, 하다 (mặc)

Khi học một ngôn ngữ mới, đôi khi chúng ta nghĩ một cái gì đó như thế này: Tại sao họ lại tách thành...

Phân biệt 지금, 이제, 여태

Những gì chúng ta làm bây giờ/hiện giờ/hiện tại quyết định những gì chúng ta có thể làm vào ngày mai. Hiện tại là...

Phân biệt 밖, 바깥

Các trường hợp hoán đổi cho nhau Cả 밖 và 바깥 có nghĩa là bên ngoài. Trong nhiều trường hợp, cả hai đều có thể...

Phân biệt 개봉, 출간, 출시, 발매

Khi sản phẩm mới được giới thiệu ra thị trường, nó được gọi là sự phát hành mới, sự ra mắt. Đó có thể...

Phân biệt 생산, 제작, 제조

Chúng ta làm rất nhiều thứ để sử dụng hàng ngày. Một số trong số chúng là hữu hình như máy tính, xe hơi,...

Phân biệt 완성 và 완료

Cả hai từ đều có nghĩa là hoàn thành, làm xong việc. Trong đó 완성 đặt trọng tâm vào kết quả (result / outcome / fruition). Nó...

Phân biệt 발달, 발전, 개발, 성장, 향상

1. 발달, 발전, 개발 Cả 2 từ 발전 và 발달 đều có thể dùng để mô tả sự phát triển của tri thức, công nghệ hay...

Phân biệt ‘가늘다’ và ‘얇다’, ‘굵다’ và ‘두껍다’

‘가늘다’ và ‘얇다’, ‘굵다’ và ‘두껍다’ được hiểu là có nghĩa giống nhau nhưng thực ra hơi khác nhau. Vậy bạn có biết vì...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 6. Chuyển tải ý nghĩa thông qua đặc...

한글에는 신체 각 부위의 특성을 통해 의미를 전달하는 말이 다양하다. 일상생활속에서 대화를 폭넓게 구사할 수 있는 재미있는 표현을 알아보자. Trong tiếng Hàn có đa dạng...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 5. Cảm xúc và tâm trạng của con...

사람의 감정과 기분이 다양한 만큼 이를 나타내는 방법도 가지가지다. 자신의 마음을 잘 표현할 수 있는 문장과 단어를 알아보고 실생활에 적용해보자. Cảm xúc và tâm trạng...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 4. Giao thông công cộng

때와 장소에 따라 달라지는 한국어. 그 의미를 알면 더욱더 재미있다. 대중교통을 이용할 때 사용하는 다양한 표현을 알아보자. Tiếng Hàn Quốc khác đi, theo từng thời...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 3. Thời tiết

Hàn Quốc là đất nước có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cách biểu hiện trong tiếng Hàn cũng đa dạng theo sự biến...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 2. Khi đi mua sắm

때와 장소에 따라 달라지는 한국어. 그 의미를 알면 더욱더 재미있다. 쇼핑할 때 사용하는 다양한 표현을 알아보자. Tiếng Hàn Quốc có thế khác đi tùy theo...

[Tiếng Hàn dễ nhầm lẫn] Bài 1. Khi dùng bữa

때와 장소에 따라 달라지는 한국어. 그 의미를 알면 더욱더 재미있다. 음식을 먹을 때 사용하는 다양한 표현을 알아보자. Tiếng Hàn có thể khác đi rất nhiều...
error: Content is protected !!