[Ngữ pháp] Danh từ + (으)로 인해(서) : Vì/ do/ bởi…mà

0
10317

1. Cấu trúc này thể hiện căn nguyên, nguyên nhân của một trạng thái hay sự việc nào đó. Nó chủ yếu được dùng ở thể trang trọng hay thể loại văn viết (trong tin tức hay báo chí…). Được sử dụng chủ yếu ở kết quả tiêu cực. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là ‘do, bởi … mà’
• 그 사람은 오랜 병으로 인해 몸이 약해졌어요.
Người đó do mắc bệnh lâu nên cơ thể đã trở nên yếu đi.

• 해마다 교통사고로 인해 많은 사람이 목숨을 잃게 됩니다.
Hàng năm có nhiều người mất đi mạng sống do tai nạn giao thông.

• 과학 기술의 발전으로 인해 우리의 생활이 편리해졌다.
Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 자마자

• 지진으로 인해 그 피해가 매우 크다고 합니다.
Nghe nói vì trận động đất mà sự thiệt hại đó rất là lớn.

• 폭설로 인해 시내 교통이 마비가 되었다고 합니다.
Nghe nói vì bão tuyết mà giao thông trong thành phố đã bị tê liệt.

• 지나친 개발로 인해 환경오염이 심해지고 있습니다.
Do sự khai thác quá độ mà tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng.

• 자동차의 증가로 인해 대기 오염 문제가 심각해지고 있습니다.
Do sự tăng lên của xe ô tô mà vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên nghiêm trọng.

• 일회용품 사용으로 인해 쓰레기의 양이 크게 늘고 있습니다.
Vì việc sử dụng sản phẩm dùng một lần mà lượng rác thải đang gia tăng mạnh.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + 을/를 비롯해서: Bắt đầu từ, đứng đầu là...

• 갑자기 내린 으로 인해 길이 많이 막힙니다.
Vì tuyết rơi đột ngột mà đường bị tắc nhiều.

2. Khi muốn bổ nghĩa cho danh từ phía sau, sử dụng dạng ‘(으)로 인한 + (명사)’
최근 청소년 흡연으로 인한 문제가 많이 생기고 있습니다.
Gần đây rất nhiều vấn đề đang nảy sinh do việc hút thuốc của thanh thiếu niên

요즘 여기저기에서 음주로 인한 교통사고 발생하고 있습니다.
Gần đây ở nhiều nơi, tai nạn giao thông đang diễn ra do việc uống rượu

3. Trong cấu trúc này ‘인해’ có thể được dùng thay thế bởi ‘인하여’, ‘인해서’. 
홍수로 인해 많은 피해를 입었다.
홍수로 인하여 많은 피해를 입었다.
홍수로 인해서 많은 피해를 입었다.

Trong cấu trúc (으)로 인해 có thể tỉnh lược đi 인해 và chỉ dùng (으)로 cũng không làm thay đổi nghĩa. Chính vì thế (으)로 인해 đôi khi được dùng dưới dạng (으)로 hay thay bằng (으)로 해서 vẫn mang lại ý nghĩa hoàn toàn không khác biệt.

Bài viết liên quan  마치 V+ 는 것처럼 Biểu hiện trạng thái hoặc tình cảm ở vế sau mang tính so sánh

갑자기 내린 눈으로 교통이 마비되었다.
그 일로 해서 우리는 학교에서 유명해졌다.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here