[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 학교생활 Sinh hoạt trong nhà trường

0
4053
학교생활 SINH HOẠT TRONG NHÀ TRƯỜNG

한국은 봄이 시작되는 3월에 새 학년이 시작되지만 베트남에서는 9월에 새 학년이 시작됩니다. 베트남은 초등학교가 5년이고 중학교가 4년이지만 한국은 초등학교가 6년이고 중학교가 3년입니다. 베트남은 더운 나라이기 때문에 여름 방학이 길고 겨울 방학이 없지만 한국은 여름 방학과 겨울 방학이 있답니다.
베트남에서 새 학년은 9월에 시작해서 다음해 5월에 끝납니다. 학년이 끝난 5월 부터 3개월 간은 모든 학생들이 방학입니다.
Ở Hàn Quốc năm học mới được bắt đầu vào tháng 3 mùa xuân mới, nhưng ở Việt Nam năm học mới được bắt đầu vào tháng 9. Cấp tiểu học ở Việt Nam là 5 năm và trung học cơ sở là 4 năm nhưng cấp tiểu học ở Hàn Quốc là 6 năm và trung học cơ sở là 3 năm. Vì Việt Nam là nước nhiệt đới nên kỳ nghỉ hè dài và không có kỳ nghỉ đông nhưng ở Hàn Quốc có cả nghỉ hè và nghỉ đông.
Năm học mới ở Việt Nam khai giảng vào tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5. Cuối tháng 5 tất cả học sinh được nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. 

베트남은 대체로 날씨가 매우 더워서 여름방학이 깁니다. 북부지방은 겨울이 있지만 날씨가 많이 춥지 않고, 남부지방은 겨울이 없어서 베트남에는 겨울방학이 없습니다. 대신 2주정도 방학(봄 방학)이 있을 입니다.  
Nói chung là ở Việt Nam thời tiết rất nóng nên kỳ nghỉ hè dài. Ở khu vực miền bắc có mùa đông nhưng không lạnh lắm và ở miền nam không có mùa đông nên học sinh Việt Nam không có kỳ nghỉ đông. Thay vào đó chỉ có kì nghỉ Tết khoảng 2 tuần.

Từ vựng:

 • 새: Mới
 • 시작되다: Được bắt đầu
 • 학년: Năm học
 • 초등학교: Trường tiểu học
 • 중학교: Trường cấp 2
 • 끝나다: Kết thúc
 • 방학: Kỳ nghỉ (học)
 • 말: Cuối (học kỳ, kỳ…)
 • 대체로: Nói chung
 • 북부지방: Khu vực miền bắc
 • 남부지방: Khu vực miền nam
 • 대신: Sự thay thế
 • 정도: Mức độ, khoảng
 • 설: Tết Nguyên Đán
 • 뿐: Chỉ

Ngữ pháp:

– Đọc thêm các bài luyện đọc dịch tiếng Hàn khác: click tại đây
– Học tiếng Hàn qua đoạn hội thoại trong cuộc sống: click tại đây

Nếu có vấn đề thắc mắc, hãy tham gia group sau để thảo luận:
– Facebook: Hàn Quốc Lý Thú
– Tham gia group thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây

Nếu có ngữ pháp nào không hiểu, bạn hãy tham khảo link sau:
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: click tại đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp và cao cấp: click tại đây

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here