[Ngữ pháp] Động từ + 기 십상이다

0
25028

1. Gắn vào sau các động từ, thể hiện tình huống được biểu thị bởi động từ đứng trước cấu trúc này sẽ dễ dàng xảy ra hoặc khả năng xảy ra lớn mà không có ngoại lệ nào. Lúc này để thể hiện tính khả thi thì thường chỉ sử dụng với những việc sẽ nảy sinh về sau. Chủ yếu dùng trong các tình huống phủ định, tiêu cực. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “sẽ dễ dàng…”
충동구매를 하면 나중에 후회하기 십상이다.
Nếu mua hàng một cách ngẫu hứng thì về sau sẽ dễ dàng hối hận.

공부를 그렇게 안 하면 시험에 떨어지기 십상이다.
Nếu cứ lười học như thế này thì sẽ rất dễ thi rớt (thi trượt).

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 는 한

그렇데 말을 안 듣다가는 부모님께 야단맞기 십상이야.
Nếu cứ không nghe lời như thế này bố mẹ sẽ mắng nhiếc cho mà coi.

2. Thường xuyên sử dụng kết hợp với các biểu hiện mang ý nghĩa điều kiện như ‘(으)면, 다가는(nếu cứ),…’
현금을 많이 가지고 다니면 도둑맞기 십상이다.
Nếu mang đi theo quá nhiều tiền mặt thì sẽ rất dễ bị trộm.

이렇게 높은 구두를 신고 다니다가는 넘어지기 십상이야.
Nếu cứ đi lại với đôi giày cao như thế này sẽ rất dễ bị ngã.

모르는 것을 아는 척했다가는 망신당하기 십상이다.
Nếu cứ giả vờ biết những thứ không hề biết thì sẽ rất dễ bị mất thể diện.

3. Cấu trúc-기 십상이다 có thể dùng thay bằng -기가 쉽다. 

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here