[Ngữ pháp] Danh từ + 말고

0
6889

Trước tiên hãy cùng xem đoạn văn bên dưới để xem bối cảnh sử dụng:
A: 차를 사려고 하는데 같이 가 줄래?
Tôi định mua xe, anh đi cùng tôi được không?
B: 무슨 차를 사려고 하는데?
Cô định mua xe gì?
A: 이번에 새로 나온 스포츠카를 사고 싶어.
Tôi muốn mua xe thể thao mới ra lần này.
B: 운전면허를 딴 지 얼마 안 됐으니까 새 차 말고 중고차를 사는 게 어때?
Vì cô mới lấy bằng lái chưa được bao lâu nên cô thấy việc mua xe cũ thay vì xe mới thế nào?
A: 그래도 나는 새 차를 사고 싶어.
Dù vậy tôi cũng muốn mua xe mới.
B: 중고차로 연습하고 익숙해지면 새 차를 사는 게 좋을 것 같아.
Có lẽ việc luyện tập bằng xe cũ và khi quen rồi thì mua xe mới sẽ tốt hơn đấy ạ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động/Tính từ + 지 말라고 해요 (했어요).

Từ vựng:
스포츠카: xe hơi thể thao
운전면허를 따다: lấy bằng lái xe
얼마: bao nhiêu
익숙하다: quen, quen thuộc

N 말고
Sử dụng khi đưa ra yêu cầu hoặc đề nghị về sự vật sự việc ở phía sau chứ không phải danh từ ở trước.

공포 영화 말고 코미디 영화 보자.
Chúng ta hãy xem phim hài chứ đừng xem phim kinh dị!

오늘 말고 다음 주에 만납시다.
Chúng ta đừng gặp hôm nay mà gặp tuần sau nhé!

커피 말고 물을 주세요.
Xin hãy cho tôi nước chứ đừng cho cà phê ạ!

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here