[Ngữ pháp] Động từ + 는가 싶다, Tính từ + (으)ㄴ가 싶다

0
14970

V+ 는가 싶다
A+ (으)ㄴ가 싶다.

1. Ngữ pháp này dùng để bày tỏ suy nghĩ của người nói về một tình huống nào đó. Lúc này, suy nghĩ của người nói không phải là cái chắc chắn mà trong nhiều trường hợp thường nảy ra một cách mơ hồ. Có thể dịch sang tiếng Việt là “nghĩ rằng, cho rằng, có vẻ như là, liệu có phải là…”

민수 씨가 안 와서 어디 아픈가 싶었어요. 
Min-su không đến liệu có khi nào đã bị đau ở đâu không.

유리 씨가 전화를 안 받네요. 오늘도 안 오는가 싶네요.
Yu-ri không nhận điện thoại nhỉ. Có vẻ như là hôm nay cũng sẽ không đến.

찌푸린 얼굴 표정을 보니, 기분이 나쁜가 싶어요.
Nhìn vẻ mặt cau có, tôi nghĩ rằng (anh ấy) đang có tâm trạng tồi tệ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ 테지만: Chắc là ... nhưng

2. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều dùng dạng ‘았/었는가 싶다’. 

민수 씨 가방이 안 보이는 걸 보니 민수 씨는 벌써 집에 갔는가 싶다. 
Không thấy túi của Min-su đâu nên có vẻ như là cậu ấy đã đi về nhà rồi.

아기가 밥을 안 먹는 걸 보니 벌써 많이 먹었는가 싶네요. 
Nhìn bọn trẻ không ăn gì liệu có phải là đã ăn rất nhiều rồi không nhỉ.

아이가 혼자 앉아 있는 걸 보니 엄마를 잃어버렸는가 싶어요.
Trông đứa trẻ ngồi một mình không lẽ nào lạc mất mẹ rồi không.

3. Với từ có chứa ‘있다. 없다’ thì dùng với dạng ‘는가 싶다’.

극장에 사람들이 별로 없는 걸 보니 영화가 인기가 없는가 싶다.
Thấy không có nhiều người trong rạp, tôi nghĩ rằng phim không được nổi tiếng (yêu thích).

Bài viết liên quan  V+긴 V+나 보다, A+긴 A+은가/ㄴ가 보다

4. Có thể sử dụng biểu hiện tương tự là ‘는가 하다’.

벌써 겨울이 지나고 봄이 오는가 싶다.
=벌써 겨울이 지나고 봄이 오는가 한다.
Có vẻ như là mùa đông đã qua mùa xuân đang đến.

5. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dưới dạng ‘인가 싶다’.

저 사람 차를 보니 부자인가 싶네요. 
Trông chiếc xe của người đó, có vẻ như anh ấy là người giàu có.

말하는 것을 보니 외국 사람인가 싶어요.
Xem họ nói, tôi nghĩ rằng là người nước ngoài.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here