[Ngữ pháp] Động từ + 는 마당에, Tính từ + (으)ㄴ 마당에

0
3664

1. Cấu trúc thể hiện tình huống hay tình cảnh mà sự việc do vế trước thể hiện, tạo nên. Lúc này, nó mang lại cảm giác rằng sự việc ở vế trước đó đã kết thúc và không thể làm gì khác. Ở vế sau chủ yếu xuất hiện hình thái/hình thức hỏi lại. Có thể dịch tương đương với tiếng việt là “một khi, khi, trong khi”

모든 증거가 확실한 마당에 더 이상 체포를 망설일 필요는 없어요.
Một khi tất cả chứng cứ đã rõ ràng thì không cần thiết phải do dự việc bắt giữ nữa cả.

모두 친구들이 나한테 속이는 마당에 믿을 수 있는 사람이 있겠나?
Khi tất cả bạn bè đều dối lừa tôi thì có ai đáng tin bây giờ?

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + (으)시지요

나까지 못 믿는 마당에 남을 어떻게 믿어?
Một khi đến mình bạn còn không tin thì làm sao tin người khác?

모두들 일하는 마당에 너만 놀아서 되겠니?
Trong khi mọi người đang làm việc, chỉ một mình anh chơi liệu có được không?

사느냐 죽느냐 하는 마당에 이런 작은 일로 말다 툼하고 있어요?
Trong khi không biết sống chết ra sao mà anh lại đi cãi nhau vì một việc nhỏ thế này sao?

사람들이 다 아는 마당에 무엇을 더 숨기겠어요?
Trong khi tất cả mọi người đều biết thì sẽ còn gì che giấu được nữa?

2. Với ‘있다. 없다’ thì dùng với dạng ‘는 마당에’.

친구도 가족도 모두 믿을 수 없는 마당에 누구를 믿겠습니까?
Khi tất cả bạn bè gia đình không thể tin tưởng thì sẽ tin được ai đây?

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 는 대로 (1), Tính từ + (으)ㄴ 대로 (1) "như, cứ như, theo như.."

늦게 일어나서 세수할 시간도 없는 마당에 무슨 아침을 먹어요?
Một khi dậy muộn rồi không có cả thời gian (không kịp) mà rửa mặt thì ăn sáng được gì đây?

3. Với trường hợp của động từ khi nói về tình huống quá khứ thì sử dụng hình thức ‘(으)ㄴ 마당에’.

여자 친구랑 이미 헤어진 마당에 뭘 잘해 주라는 거예요?
그 사람이 이미 떠난 마당에 선물을 사 봤자 소용이 없을 것 같네요.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here