V/A+ 는/은/ㄴ다고 다 V/A+ 는/은/ㄴ 건 아니다

0
1495

통조림을 싸게 팔기에 많이 샀어. 유통기한도 정말 길어.
Vì nghe bảo thức ăn đóng hộp bán rẻ nên tôi đã mua nhiều. Thời hạn sử dụng cũng rất dài.
유통기한이 길다고 다은 건 아니야.
Dù có nói là thời hạn sử dụng dài thì không phải tất cả đều tốt.
가공식품은 원래 오랫동안 보관해서 먹기 위해 만들어진 제품이야.
Thực phẩm gia công vốn dĩ là thực phẩm được làm để bảo quản trong thời gian dài rồi ăn.
하지만 유통기한을 늘리기 위해 몸에 좋지 않은 식품 첨가물이 들어가는 경우도 많아.
Tuy nhiên để tăng thời hạn sử dụng thì cũng có nhiều trường hợp cho vào chất phụ gia thực phẩm mà nó không tốt cho sức khỏe.
가공식품 때문에 우리 생활이 편해진 건 사실이잖아.
Chẳng phải nhờ thực phẩm gia công mà cuộc sống chúng ta trở nên thuận tiện là sự thật sao.
쉽고 간편하게 먹을 수 있다고 해도 신선한 재료로 만들어 먹는 음식이 건강에는 훨씬 더 좋아.
Mặc dù người ta nói có thể ăn một cách giản tiện và dễ dàng nhưng việc ăn thức ăn làm từ nguyên liệu tươi tốt cho sức khỏe hơn.

Bài viết liên quan  V+긴 V+나 보다, A+긴 A+은가/ㄴ가 보다

V/A+ 는/은/ㄴ다고 다 V/A+ 는/은/ㄴ 건 아니다
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động dùng khi nghe lý do hay căn cứ của phán đoán nào đó và điều đó không thể trở thành lý do hay căn cứ tất yếu ở vế sau. ‘ 는다고/은다고/ㄴ다고’ ở vế trước là hình thái được rút gọn của ‘-는다고/은다고/ㄴ다고 해서’

공부를 많이 한다고 다 시험을 잘 보는 건 아니다.
Dù có nói là học hành nhiều thì không phải ai cũng thi tốt.

밥을 많이 먹는다고 다 살이 찌는 건 아니에요.
Dù có nói là ăn nhiều thì không phải ai cũng tăng cân.

나이가 젊다고 다 건강한 건 아니에요.
Dù có nói là ít tuổi thì không phải ai cũng khỏe mạnh.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ뿐더러 "Không những chỉ ... mà còn"

Từ vựng
통조림 thực phẩm đóng hộp
가공식품 thực phẩm gia công
오랫동안 trong thời gian dài
식품 첨가물 chất phụ gia thực phẩm

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here