Động từ+ 고도 남다

0
2854

V+ 고도 남다
Được gắn vào thân động từ hành động dùng khi nhấn mạnh sự đầy đủ năng lực, tư cách hay tính khả năng của việc nào đó.

민수 씨 정도 실력이면 시험에 합격하고도 남아요.
Nếu là mức độ năng lực của Min Su thì thừa đủ để đậu kỳ thi.

제대로 먹지도 못하고 일만 하면 병에 걸리고도 남지요.
Nếu chỉ làm việc mà không ăn uống tử tế thì thừa đủ để mắc bệnh.

가: 제가 좋은 선생님이 될 수 있을까요?
Tôi có thể trở thành giáo viên giỏi không nhỉ?
나: 민수 씨는 똑똑하고 아이들도 사랑하잖아요. 좋은 선생님이 되고도 남죠.
Chẳng phải là Min Su thông minh và cũng yêu thích trẻ em sao. Thừa đủ để trở thành giáo viên giỏi đấy chứ.

Bài viết liên quan  Động từ + 는 셈이다

우빈 씨, 여기예요. 막 우빈 씨한테 전화하려던 참이었어요.
Anh Woo Bin, ở đây ạ. Đúng lúc tôi đang định gọi cho anh Woo Bin.
미안해요. 기차에서 먹을 간식 좀 사려고 매점에 들르느라 늦었어요.
Xin lỗi. Vì ghé qua cửa hàng để mua ít đồ ăn nhẹ sẽ ăn trên tàu nên đã trễ.
와, 역시 우빈 씨는 사람들을 참 잘 챙겨요.
Woa, quả nhiên anh Woo Bin chăm lo tốt cho mọi người.
기차 여행에서 삶은 계란하고 사이다가 빠지면 섭섭하죠. 근데 스티브 씨는요?
Nếu thiếu Cider và trứng luộc trong chuyến hành trình tàu hỏa thì chán nản đúng chứ. Nhưng mà Steve đâu?
아까 전화했을 때 집에서 출발한다고 했으니까 오고 있겠죠.
Lúc nãy khi gọi điện thì bảo đã xuất phát từ nhà nên chắc đang đến đấy.
스티브 씨 말을 곧이곧대로 믿으면 안 돼요. 툭하면 약속 시간에 늦거든요.
Nếu thẳng thắn tin lời của Steve thì không được. Bởi vì hễ một tí là trễ thời gian cuộc hẹn.
기차를 타야 하는데 설마 늦게 오겠어요?
Chúng ta phải bắt tàu hỏa mà, không lẽ nào đến trễ chứ?
스티브 씨는 충분히 늦게 오고도 남아요. 빨리 전화해 봐야겠어요.
Steve thừa đủ để đến trễ. Nhanh gọi điện thoại thử xem sao.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + 을/를 통해

Từ vựng
매점 cửa hàng
(사람을) 챙기다 chăm lo (con người)
곧이곧대로 thẳng thắn
툭하면 hễ một tí

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here