Tính từ + 은/ㄴ 감이 있다

0
4298

Tính từ + 은/ㄴ 감이 있다
Gắn vào thân tính từ thể hiện phán đoán của người nói. Dùng khi nói bổ sung vào phán đoán này là phán đoán mang tính chủ quan của bản thân người nói. Thường ở trước xuất hiện lý do hay tiêu chuẩn trở thành phán đoán như thế.

그 문제는 고등학생이 풀기에 쉬운 감이 있습니다.
Tôi nghĩ là vấn đề đó dễ dàng cho học sinh phổ thông để giải quyết.

미국에서 태어났지만 한국에서 오래 살아서 그런지 한국어로 말하는 게 더 편한 감이 있어요.
Mặc dù sinh ra ở Mỹ nhưng sống ở Hàn Quốc lâu hay sao mà tôi cảm thấy việc nói tiếng Hàn thoải mái hơn.

벌써 여름방학이에요. 대학 입시를 다시 치르겠다는 친구의 결정은 좀 늦은 감이 있어요.
Mới đó mà nghỉ hè rồi. Tôi nghĩ là quyết định của bạn rằng sẽ dự thi lại kỳ thi tuyển sinh là hơi trễ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] 으로/로 (6)

어제 뉴스 봤어? 줄기세포를 이용한 탈모 치료제가 임상 시험 중이래.
Hôm qua cậu có xem tin tức không? Nghe bảo là đang thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị rụng tóc mà sử dụng tế bào gốc.
정말? 줄기세포가 탈모에까지 쓰이다니.
Thật hả? Tế bào gốc được sử dụng đến cả việc rụng tóc à.
줄기세포가 실제로 불치병이나 난치병 치료제 개발에 많이 쓰인다더라.
Thực ra tế bào gốc được sử dụng nhiều trong việc phát triển thuốc điều trị bệnh khó điều trị hay bệnh không chữa khỏi đấy.
그렇구나. 사실 나는 아직 ‘줄기세포’ 하면 윤리적 문제나 안전성 여부 같은 논란들이 먼저 떠올라.
Thì ra vậy. Trên thực tế, những tranh cãi như vấn đề đạo đức hay có tính an toàn không lại hiện ra trước tiên khi tớ nghĩ đến “tế bào gốc”.
맞아. 줄기세포가 그런 논쟁에서 자유로워졌다고 하기에는 아직 좀 이른 감이 있긴 하지.
Đúng vậy. Tớ nghĩ là vẫn còn hơi sớm đối với việc nói rằng những tranh luận như thế về tế bào gốc trở nên tự do.
난 난치병에 줄기세포가 유일한 대안은 아니라고 생각해. 좀 더 다른 대안을 찾아봤으면 좋겠어.
Tớ nghĩ rằng tế bào gốc không phải là phương án duy nhất cho bệnh khó điều trị. Thật tốt nếu tìm thêm phương án khác.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 느냬요, Tính từ + (으)냬요

Từ vựng
줄기세포 tế bào gốc
탈모 sự rụng lông
임상 lâm sàng
불치병 bệnh không chữa khỏi
난치병 bệnh khó điều trị
윤리적 tính đạo đức
논쟁 sự tranh luận

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here