‘AI 서울 정상회의’ 21일 개막 – Hội nghị thượng đỉnh AI Seoul chính thức khai mạc vào ngày 21/5

0
70

세계 각국의 정상들이 모여 안전하고 함께 사는 삶을 위한 인공지능(AI) 활용을 논의하는 ‘AI 서울 정상회의’가 화상방식과 서울 한국과학기술연구원(KIST)에서 21~22일 양일에 걸쳐 열린다.

Trong vòng 2 ngày từ ngày 21-22/5, Hội nghị thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo (AI) Seoul sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Tại đây, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới sẽ thảo luận về cách ứng dụng AI để cùng chung sống an toàn và hài hòa.

한국과 영국이 공동으로 개최하는 이번 회의는 지난해 11월 영국 블레츨리 파크에서 열린 ‘AI 안전성 정상회의’의 후속회의. 지난 회의에서 각국 정상들이 AI의 위험성에 초점을 두고 AI 안전성 강화방안을 논의했다면, 이번 회의에선 AI의 안전성을 강화하면서도 혁신을 촉진하고 포용과 상생을 도모하는 AI 발전방안을 포괄적으로 논의할 예정이다.

Được đồng tổ chức bởi Hàn Quốc và Vương quốc Anh, đây là hội nghị tiếp theo của Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an ninh AI đã diễn ra ở Công viên Bletchley (Vương quốc Anh) vào tháng 11 năm ngoái.

Trong hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, các nhà lãnh đạo trên toàn cầu đã bàn thảo các phương án tăng cường an toàn cho AI trong khi đặt trọng tâm vào rủi ro của AI. Tiếp đó, trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới, những người tham gia sẽ trao đổi ý kiến về các biện pháp phát triển AI mà có thể tăng cường tính an toàn của AI, thúc đẩy đổi mới, đồng thời theo đuổi sự thịnh vượng của thế giới một cách toàn diện.

Bài viết liên quan  유행에 민감한 한국인 - Người Hàn Quốc nhạy cảm với xu hướng

회의 첫날인 21일 정상회의가 화상으로 개최돼 AI의 안전성 보장, 혁신 촉진, 포용적 미래 견인 방안 등을 모색한다. 주요국 정상과 국제기구 수장, 빅테크 대표들이 참석한다. 이어 22일로 예정된 장관급 회의에선 AI 안전 역량 강화 방안, 지속 가능한 AI 발전 방안 등 보다 구체적인 협력 방안을 협의한다.

Vào ngày đầu tiên (ngày 21), hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế cũng như người đứng đầu các công ty công nghệ hàng đầu, thảo luận về cách đảm bảo an toàn cho AI cùng với cách thức xây dựng một tương lai toàn diện.

Tại hội nghị cấp Bộ trưởng diễn ra vào ngày hôm sau, những người tham dự sẽ chia sẻ các biện pháp hiệu quả nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an toàn AI và các cách để đạt được sự phát triển bền vững ở lĩnh vực này.

Bài viết liên quan  한복의 변화 - Sự biến đổi của Hanbok

윤석열 대통령은 회의를 하루 앞둔 20일 리시 수낵 영국 총리와 함께 영국 주요 일간 ‘아이-뉴스페이퍼(i-Newspaper)’, 한국의 중앙일보에 공동명의로 특별 공동기고문을 게재했다.

Mặt khác, một ngày trước hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đăng tải một bài viết trên trang web của nhật báo i-Newspaper (Vương quốc Anh) và JoongAng Ilbo (Hàn Quốc).

양국 정상은 기고문에서 “이번 서울 회의에서는 AI의 잠재력을 완전히 실현하기 위한 AI거버넌스의 세 가지 원칙을 국제사회에 제시할 것”이라며 “블레츨리에서 시작해 이번 회의를 계기로 더욱 확장된 AI의 혁신, 안전, 그리고 포용의 가치는 앞으로 우리가 함께 만들어 갈 글로벌 AI 거버넌스의 원칙으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

Thông qua bài viết này, nhà lãnh đạo hai nước đã cho biết: “Mặc dù những nỗ lực tích cực đã được thực hiện để định hình quản trị AI toàn cầu, nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể. Hội nghị thượng đỉnh AI Seoul sẽ giúp tạo ra tầm nhìn về quản trị AI nhằm giải quyết những khoảng trống đó, đồng thời thúc đẩy các ưu tiên cơ bản về đổi mới, an toàn và tính toàn diện”.

Bài viết liên quan  지구를 지키는 일상 속 작은 실천 ‘제로웨이스트’ - Lối sống xanh “Zero Waste – Không rác thải” tại Hàn Quốc

Tổng thống Yoon và Thủ tướng Sunak nhấn mạnh rằng tiềm năng của AI có thể biến đổi thế giới tốt đẹp hơn, cũng cam kết hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trên nhiều vấn đề liên quan đến công nghệ này trong thời gian tới.

이경미 기자 km137426@korea.kr
영상 = 과학기술정보통신부 공식 유튜브 채널
Bài viết từ Lee Kyoung Mi, km137426@korea.kr
Video: Kênh YouTube của Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here