Wednesday, December 2, 2020

[Dịch tiếng Việt – KIIP lớp 2] sách Lớp tiếng Hàn hội nhập xã...

Dưới đây là phần dịch tiếng Việt  các phần trong cuốn sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Sơ cấp 2 (level 2)/ 초급2. Hy...

[Ngữ Pháp KIIP lớp 2] Tổng hợp ngữ pháp sách KIIP sơ cấp 2...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn Sơ cấp 2 (level 2) của chương trình hội nhập xã hội KIIP...

[KIIP Lớp 2 – 쓰기] Ví dụ tham khảo phần bài tập 쓰기 chương...

Bài 1: 여러분이 좋아하는 공연(드라마/영화/연극)을 소개하는 글을 써 보세요. 저는 영화를 좋아하고 그 중에서도 무서운 영화를 제일 좋아해요. 요즘 사람들은 보통 인터넷으로 영화를 보고 인기 있는...

[KIIP Lớp 2] Bài 1 어떤 영화를 좋아해요? Bạn thích thể loại phim gì?

1. 활용 어휘: Từ vựng vận dụng (Trang 13) 공포 영화: Phim kinh dị 액션 영화: Phim hành động 코미디 영화: Phim hài 만화 영화:...

[KIIP Lớp 2] Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã...

Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 2 (Phần 2)   Bài 11. 외국인등록증을 신청하려고 하는데요. Tôi định...

[KIIP Lớp 2] Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã...

Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 2 - Phần 1 Bài 1 어떤 영화를 좋아해요? Bạn...

[KIIP Lớp 2] Bài 13. 여행 상품 상담을 하고 있어요. Đang tư vấn gói...

Bài 13. 여행 상품 상담을 하고 있어요. Đang tư vấn gói du lịch. <Trang 113>  - 상품: Sản phẩm, hàng, vật phẩm •흐엉 씨는 지금 무엇을 해요?...

[KIIP lớp 2] Đề ôn thi phỏng vấn lớp 2 tiếng Hàn hội nhập...

*Lưu ý: Đề chỉ mang tính chất ôn luyện và tham khảo. Tránh học tủ kẻo bị đè. Dạng đề thi phỏng vấn thường có: -...

[KIIP Lớp 2] Bài 2 어제 산 지갑을 잃어버렸어요 Hôm qua làm mất cái...

Bài 2: 어제 산 지갑을 잃어버렸어요 : Hôm qua làm mất cái ví đã mua. <Trang 21>  •물건을 잃어버린 적이 있어요? Bạn đã từng đánh mất...

[KIIP lớp 2] Bài 3 일요일마다 대청소를 해요. Tổng vệ sinh vào mỗi chủ...

Bài 3: 일요일마다 대청소를 해요 Tổng vệ sinh vào mỗi chủ nhật     <Trang 29>•여러분은 매일 집안일을 해요? Các bạn làm việc nhà mỗi ngày...

[KIIP Lớp 2] Bài 14. 집들이에 갈 때 무슨 선물이 좋아요? Khi đi đến...

Bài 14. 집들이에 갈 때 무슨 선물이 좋아요? Khi đi đến tiệc tân gia, tặng quà gì thì được? <Trang 121> •두 사람은 무슨 이야기를 해요? Hai...

[KIIP Lớp 2] Bài 6 김치를 볶은 후에 물을 넣으세요. Cho nước vào sau...

제6과. 김치를 볶은 후에 물을 넣으세요 Cho nước vào sau khi xào kim chi <Trang 55> •무슨 음식이에요? Đó là những món gì? •무슨 음식을 자주 만들어서...

[KIIP Lớp 2] Bài 11. 외국인등록증을 신청하려고 하는데요. Tôi định đăng ký làm thẻ...

┃제11과┃외국인등록증을 신청하려고 하는데요.  Tôi định đăng ký làm thẻ cứ trú người nước ngoài. <Trang 97> •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •두 사람은 지금 무슨 이야기를 해요?...

[KIIP Lớp 2] Bài 9 친구들이 도와주기로 했어요: Bạn bè đã quyết định giúp...

제9과. 친구들이 도와주기로 했어요: Bạn bè đã quyết định giúp đỡ tôi rồi •지금 어디에 살고 있어요? Bây giờ bạn đang sống ở đâu vây? •이사를 하면...

[KIIP Lớp 2] Bài 18: 선생님 말씀 잘 들어 Hãy lắng nghe kĩ lời...

Bài 18: 선생님 말씀 잘 들어 Hãy lắng nghe kĩ lời giáo viên  <Trang 157>  •민수 씨 가족은 지금 뭐 해요? Gia đình Min su đang...

[KIIP Lớp 2] Bài 17: 빨리 나으세요 Nhanh bình phục nhé

Bài 17: 빨리 나으세요 Nhanh bình phục nhé <Trang 147> •썸낭 씨는 지금 어디에 있어요? 썸낭 hiện tại đang ở đâu? •썸낭 씨는 어디가 아파요? 썸낭 đau...

[KIIP Lớp 2] Bài 15: 여기에서 사진을 찍어도 돼요? Tôi chụp ảnh ở đây...

Bài 15: 여기에서 사진을 찍어도 돼요? Tôi chụp ảnh ở đây có được không? <Trang 131>  •여기가 어디예요? Đây là ở đây vậy? •여기에서 무엇을 할 수...

[KIIP Lớp 2] Bài 19: 말하기 대회에 나간 적이 있어요? Bạn đã từng tham...

Bài 19: 말하기 대회에 나간 적이 있어요? Bạn đã từng tham gia cuộc thi nói chưa? <Trang 165> •흐엉 씨가 지금 뭐 해요? Hương hiện đang...

[KIIP Lớp 2] Bài 16: 쉽게 친해질 수 있을까요? Bạn có thể làm quen...

Bài 16: 쉽게 친해질 수 있을까요?  Bạn có thể làm quen người khác một cách dễ dàng? <Trang 139> 친해지다 làm quen với, quen •흐엉 씨와 미화 씨가...

[KIIP Lớp 2] Bài 12. 한 번 갈아타야 돼요. Phải chuyển đổi (tàu, xe)...

Bài 12. 한 번 갈아타야 돼요. Phải chuyển đổi (tàu, xe) một lần <Trang 105>  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •두 사람은 지금 무슨 이야기를 해요?...
error: Content is protected !!