Wednesday, December 2, 2020

[KIIP Lớp 4 – Trung cấp 2] Bài 3: 생활과 인터넷: Internet và đời...

<Trang 34> 1/인터넷의 장단점 Ưu điểm của internet/ pros of the internet 인터넷의 장단점 Ưu điểm của internet 정보를 검색하다 Tìm kiếm thông tin/ to search for information 인터넷...

[KIIP Lớp 4 – Trung cấp 2] Bài 2: 영화와 드라마 – Phim điện...

1/영화 관련 어휘 Từ vựng liên quan đến phim điện ảnh 코미디 Hài /a comedy 로맨틱코미디 Lãng mạn hài hước/a romantic comedy 멜로(영화) phim tình cảm/ a...

[KIIP Lớp 4 – Trung cấp 2] Bài 1: 결혼 Kết hôn (Wedding/Marriage)

  <Trang 15> 1/결혼 관련 어휘: Từ vựng liên quan đến kết hôn 결혼 Kết hôn 연애하다: hẹn hò, yêu đương 연애 결혼: kết hôn dựa trên sự...

[Ngữ pháp KIIP lớp 4] Tổng hợp ngữ pháp Trung cấp 2 – sách...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 4 - Trung cấp 2 (level 4) của chương trình...
error: Content is protected !!