Saturday, December 5, 2020

37_ 유학하기로 마음먹었어요. (Tôi) đã quyết tâm đi du học

많이 생각한 후에 어려운 결심을 했을 때 어떻게 말할까? Nói thế nào khi khó khăn đưa ra một quyết định sau khi suy nghĩ nhiều? 영민...

33_말이 잘 안 통해요. Nói chuyện không hợp nhau

서로 생각이 많이 달라서 이야기하기가 어려울 때 어떻게 말하지? How to say that it's hard to talk with somebody due to differing opinions? Nói thế nào...

36_ 마음에 들어요. Hài lòng

좋아하는 마음을 어떻게 말하지? Nói thế nào khi thích thú, ưng ý (cái gì đó)? 마음에 들어요. Hài lòng 수미 씨가 마이클 씨에게 생일 선물로 파란색 모자와...

35_배탈이 났어요. Bị đau bụng.

배가 아플 때는 어떻게 말하지? How to say that you have a stomachache. Khi đau bụng thì nói thế nào? 오늘의 한마디는 '배탈이 났어요.' 입니다. Today's...

34_그게 정말이에요? Điều đó là thật hả?

다른 사람의 이야기를 듣고 깜짝 놀랐을 때는 어떻게 말하지? What to say when you are surprised by someone's words? Nói thế nào vì ngạc nhiên khi...

32_한국 음식이 입에 잘 맞아요. Thức ăn Hàn Quốc hợp với khẩu vị.

새로운 음식에 익숙해져서 맛있게 먹을 수 있을 때 어떻게 말하지? How to explain that you are getting used to the new  flavors and eating well....

[Cách diễn đạt] 31_ 전화 온 줄 몰랐어요. Không biết có điện thoại đến.

전화벨소리를 못 들었을 때는 어떻게 말할까? How to say you didn't hear the phone ringing. Khi không nghe được tiếng chuông điện thoại thì nói thế...

[Cách diễn đạt] 30_요즘 통 입맛이 없네요. Dạo này chẳng có gì ngon miệng.

요즘 먹고 싶은 것이 별로 없을 때는 어떻게 말하지? How to say that you haven't wanted to eat anything lately. Dạo này chẳng muốn ăn gì...

[Cách diễn đạt] 29_생각 종 해 보고 연락 드릴게요. Tôi suy nghĩ rồi sẽ...

확실한 대답을 바로 못할 때는 어떻게 말해야 할까? How to explain that you can't give an exact answer right away.  Nói thế nào khi không thể...

[Cách diễn đạt] 28_하마터면 큰일 날 뻔했어요. Suýt nữa thì xảy ra việc nghiêm...

아주 나쁜 일을 다행히 피했을 때 어떻게 말할까? What to say when you have avoided a bad situation by luck. May mắn khi tránh được điều...

[Cách diễn đạt] 27_일부러 그런 게 아니에요. Không phải tôi cố ý đâu.

실수로 일을 잘못했을 때 어떻게 말하지? How to say you did something wrong by accident? Nói thế nào khi làm sai do vô tình? 오늘의 한마디는...

[Cách diễn đạt] 26_약속을 깜박했어요. Mình đã quên cuộc hẹn.

  약속을 잊어버린 것이 생각났을 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi nhớ ra mình đã quên cuộc hẹn? How to explain that you have just forgotten...

[Cách diễn đạt] 25_여쭤볼 게 있어요.Tôi (em) có việc muốn hỏi ạ

궁금한 것을 어른들께 여쭤보고 싶을 때는 어떻게 말하지? Nói thế nào khi muốn hỏi người lớn tuổi điều gì? How to ask something to elders. 오늘의 한마디는...

[Cách diễn đạt] 24_죄송한데 사진 좀 찍어 주시겠어요? Xin lỗi, chụp giúp tôi tấm...

사진을 찍어 달라고 부탁할 때는 어떻게 말할까요? Nói thế nào khi muốn nhờ chụp hình? How to ask someone to take a photo for you? 오늘의 한마디는...

[Cách diễn đạt] 23_한국어로 뭐라고 해요? Tiếng Hàn Quốc gọi là gì?

한국어로 어떻게 말하는지 궁금하면 어떻게 물어볼까? Hỏi thế nào nếu muốn biết (cái gì đó) nghĩa tiếng Hàn là gì? 오늘의 한마디는 '한국어로 뭐라고 해요?' 입니다. Cách...

[Cách diễn đạt] 22_한국 생활은 할 만해요? Cuộc sống Hàn Quốc có tạm ổn...

한국 생활을 잘하고 있는지 궁금하면 어떻게 물어볼까? Hỏi thế nào nếu muốn biết cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc có tốt đẹp không? How to...

[Cách diễn đạt] 21_일시불로 해 주세요. Tôi muốn trả tiền một lần.

카드로 한 번에 계산할 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi trả tiền một lần bằng thẻ? What to say when you pay by credit card...

[Cách diễn đạt] 20_여기 앉아도 돼요? Tôi ngồi đây được không?

자리가 비어 있어서 앉고 싶을 때 어떻게 말하지? Nói thế nào khi bạn muốn ngồi ở một chỗ trống? How to express that you want to...

[Cách diễn đạt] 18_이게 얼마 만이에요? Bao lâu rồi nhỉ?

소식이 궁금했던 친구들 오랜만에 만나면 어떻게 인사하지? Chào thế nào nếu lâu lắm mới gặp người bạn mà mình muốn biết tin tức. 오늘의 한마디는 '이게...

[Cách diễn đạt] 17_오늘 한잔 어때요? Hôm nay làm một chén nhé?

함께 가볍게 술을 마시고 싶을 때는 어떻게 말하지? Khi muốn uống một chút nhẹ nhàng thì nói thế nào.? How to ask someone to have a...
error: Content is protected !!