Tuesday, September 29, 2020

[Đọc – Dịch] 태권도와 보비남 Taekwondo và Vovinam (Việt võ đạo) P1

보비남 Vovinam 보비남 협회에 따르면 보비남은 현재 Ha Tay로 알려진 Son Tay성 Thach That구의 Huu Bang마을에서, 1912년 5월24일에 Nguyen Dinh Xuyen과 Nguyen Thi Hoa의 맏아들로 태어난 Nguyen Loc 대사부에 의해 창시되었다. 프랑스의 식민지배 하에 있던 당시 베트남은 평온한 시기가 아니었다. 이러한 상황이기에 Loc의 아버지는 아들에게 호신술을 익히게 해야겠다고 생각했고, 무술에 능한 사람을 찾아 아들에게 무술과 씨름을 가르쳐줄 것을 청했다고 한다. Theo Hiệp hội Vô vi nam, môn võ Vô vi nam do võ sư...

[Đọc – Dịch] 추석과 뗏중투 Chuseok và Tết Trung thu (P1)

추석과 뗏중투 Chuseok và Tết Trung thu 베트남에서는 추석이 되면 부모님이 아이들을 위해 잔치상을 준비해 주고 여러가지 등을 사거나 만들어 준다. 잔치상에는 월병, 사탕, 수수사탕, 자몽 등의 여러 가지 과일들이 있다. 이 잔치상은 자녀에 대한 부모님의 사랑을 표현하는 것이다. Ở Việt Nam, cứ đến dịp Tết Trung thu là cha mẹ lại bày cỗ và mua hoặc làm đủ...

[Đọc – Dịch] 동대문 시장과 안동 시장 Chợ Dong-dae-mun và Chợ An Đông

동대문 시장과 안동 시장 (Cho An Dong) 친구들, 물건을 싸게 쌀 수 있는 곳 중 대표적인 곳은 시장이야. 그 중 한국의 동대문 시장과 베트남의 안동...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc

한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc 속담은 짧은 문장으로 되어있지만 오랜 세월 동안 갈고 다듬어진 삶의 지혜가 담겨 있습니다. 우리가 인생을 풍요롭게 가꾸는 데 제일 중요한 것은 자신의 일에 최선을 다 하는 것입니다. 쉽게 이룰 수 있는 꿈은 어디에도 없지만 아무리 어려운 일이라도 꾸준히 노력하면 해 낼 수 있다는 속담이 있습니다. “무쇠도 갈면 바늘이 된다.”라는 말인데요. Tục ngữ là một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều kinh nghiệm cuộc sống...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 설날 음식 – Món ăn ngày Tết của Hàn...

한국과 베트남의 설날 음식 Món ăn ngày tết của Hàn Quốc và Việt Nam ■ 가래떡과 반쯩 Bánh tteok và Bánh chưng 설날은 한국의 대표적인 명절입니다....

[Đọc – Dịch] Học tiếng Hàn qua tìm hiểu và so sánh văn hóa...

Dưới đây là danh sách tổng hợp các bài viết giới thiệu và so sánh văn hóa của hai nước Việt Nam và Hàn...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 점심시간의 모습 – Giờ ăn trưa của các bạn...

점심시간의 모습 Giờ ăn trưa 한국 어린이들의 점심시간 모습은 어떨까요? (1) 지금부터 한국 어린이들의 점심시간 속으로 들어가 볼까요? (2) Quang cảnh giờ ăn trưa của các bạn nhỏ Hàn Quốc...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 제주도와 할롱 만 Đảo Jeju và Vịnh Hạ Long...

제주도와 할롱 만 Đảo Jeju và Vịnh Hạ Long 할롱 만는 하노이에서 동쪽으로 170여㎞ 거리에 위치한 곳으로 베트남 최고의 명승지 가운데 한 곳이다. 1600개의 크고 작은 섬 및 석회암 기둥 등을 포함하고 있는 할롱 만는 험준한 자연환경으로 인해 사람이 전혀 살지 않는 천연 지역이다. (오랜 세월을 통해 비바람과 바닷물에 의해 침식되어 생긴 3,000여 개나 되는 섬과 기암이 에메랄드 빛깔의 아름다운 바다 위로 솟아 있다.) Nằm cách Hà Nội 170km về phía Đông, vịnh Hạ Long là một trong những thắng cảnh...

[Đọc – Dịch] 가야금과 단 짠 – Gayageum và Đàn tranh

가야금과 단 짠 Gayageum và đàn tranh 가야금은 우리나라 고유 현악기의 하나야. 가야금은 열두 줄이고, 손가락으로 뜯어 소리를 내. 가야금을 처음 만든 사람은 우륵이야. 한국의 가야금과 같은 종류의...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 민간요법 – Cách trị bệnh dân gian của Hàn...

한국과 베트남의 민간요법 Cách trị bệnh dân gian của Hàn Quốc và Việt Nam 한국 사람들은 음식을 급하게 먹었을 때 “체한 것 같다.” 또는 “속이...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전래동화 – Truyện cổ tích của Hàn Quốc và...

한국과 베트남의 전래동화 Truyện cổ tích của Hàn Quốc và Việt Nam 콩쥐팥쥐와 떰과 깜 Kongjwi Patjwi và Tấm Cám 한국의 전래동화 콩쥐 팥쥐는 베트남의 전래동화...

[Đọc – Dịch] 하회탈과 용춤 – Mặt nạ Ha-hwe và múa lân

하회탈과 용춤 Ha-hwe-tal (mặt nạ Ha-hwe) và múa lân "하회탈"은 경상북도 안동시 풍천면 하회마을에서 전해져 온다하여 붙여진 이름으로 가장 한국적인 표정을 지니고 있습니다. 하회탈은 우리나라의...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 간식문화 – Văn hóa ăn nhẹ của Hàn Quốc...

한국과 베트남의 간식문화 Văn hóa ăn nhẹ của Hàn Quốc và Việt Nam ■ 떡볶이와 반 미 Tteokbokki (Bánh gạo xào cay) và Bánh mì 한국의...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 음식 문화 – Văn hóa ẩm thực của Hàn...

한국과 베트남의 음식 문화 Văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc và Việt Nam 한국과 베트남은 같은 유교 문화권으로 음식의 문화도 비슷한 점이 많습니다. 한국...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 맛 – Hương vị của Việt Nam và Hàn...

한국과 베트남의 맛 Hương vị của Việt Nam và Hàn Quốc 음식의 다양한 종류와 맛은 지역적 특성을 많이 반영합니다. 예를 들어 음식을 맵게 먹는 지역...

[Đọc – Dịch] 이순신 장군과 보 응웬 잡 장군 Tướng quân Lee Sun Sin...

이순신 장군과 보 응웬 잡 장군 Tướng quân Lee Sun Sin và Đại tướng Võ Nguyên Giáp 이순신 장군 (1545 - 1598) Chân dung Tướng quân Lee Soon-shin...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전통 모자 – Nón truyền thống của Hàn Quốc...

한국과 베트남의 전통 모자 Nón truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam ■ 한국의 갓과 베트남의 농라 Gat của Hàn Quốc và nón lá...

[Đọc – Dịch] 세종대왕과 호찌민 Vua Sejong và chủ tịch Hồ Chí Minh

세종대왕과 호찌민 VUA SE-JONG VÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 난 조선의 4대 왕으로 이름은 이도입니다. 천성이 총명하고 학문을 좋아합니다.그래서 집현전 젊은 학자들과 함께 훈민정음을 창제하여 백성들이 어려운 한자에 의 존하지 않고 쉽게 뜻을 이해할 수 있게 하였습니다. 입의 구조와 발성 원리를 연구하여 자음17개, 모음 11개가 서로 합하여 모든 소리를 적을 수 있는 새로운 표기법을 창제한 것입니다. 이로써 우리 민족은 세계에서 가장 과학적인 문자를 갖게 되었습니다. Vua Se-jong, tên thật là Lee Do, là vua đời thứ 4 của triều đại Jo-seon....

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 생일 문화 – Văn hóa sinh nhật của Việt...

한국과 베트남의 생일 문화 - 돌 Văn hóa sinh nhật của Việt Nam và Hàn Quốc - Thôi nôi 돌잔치는 생후 12개월이 된 아기의 생일을...

[Đọc – Dịch] 제기차기와 다 까오 – Trò chơi Đá cầu ở Việt Nam...

제기차기와 다 까오 (Đá cầu) 제기차기는 발을 이용하여 제기를 떨어뜨리지 않고 오랫동안 차올리는 놀이입니다. 한 번 차고 땅을 딛고, 또 차고 땅을 딛는 ‘맨제기’, 두발을 번갈아 차는 ‘양발차기’, 땅을 딛지 않고 계속 차는 ‘발 들고차기’ 등이 기본적인 방법입니다. Je-gi-cha-gi là một trò chơi dùng chân đá và giữ thật lâu mà không để rơi xuống đất. Có những cách chơi...
error: Content is protected !!