[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 15: Quy tắc biến âm mũi số 6 (비음화 6)

0
1649
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc biến âm mũi số 6 (비음화 6)
Khi đằng sau patchim ‘ㄱ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄹ’ thì patchim ㄱ phát âm thành [ㅇ] và ㄹ phát âm thành [ㄴ]
ㄱ+ㄹ
 ↓
[]+[ㄴ]

 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3
 

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 4~6
 

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9
 
Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà có phát âm [ㅇ] thành [ㄴ].

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 8: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ (격음화 3)

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng. File nghe 13~15
 

Đáp án:
1. ①
2. ①
3. ②
4. [창뉵]
5. [퐁녁]
6. [기엉녁]
7. ② [항녁]
8. ① [동니파다]
9. ① [몽녜하다]
10. ① [경녀해 주세요]
11. ② [이 제푸믄 방남회에 나갇떤 거예요]
12. ③ [우리나라에서 제일 조은 궁닙 대학꾜에 합껴캐써요.]
13. ① [열두시에 대항노에서 만나자.]
14. ② [로또에 당첨될황뉴리 얼마예요?]
15. ② [남녀노소를망논하고 이제도를 반대한다.]

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 16: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화 1)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here