[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 14: Quy tắc biến âm mũi số 5 (비음화 5)

0
1475
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc biến âm mũi số 5 (비음화 5)
Khi đằng sau patchim ‘ㅂ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄹ’ thì patchim ㅂ phát âm thành [ㅁ] và ㄹ phát âm thành [ㄴ]

ㅂ+ㄹ

[ㅁ]+[ㄴ]

Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 4~6

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9


Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà phát âm [ㅁ] thành [ㄴ].

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 13~15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đáp án:
1. ②
2. ①
3. ①
4. [암녁]
5. [함뉴]
6. [시럼뉼]
7. ② [함니저긴]
8. ① [자여네섬니]
9. ① [감노늘박]
10. ② [여르미라서 남냥 특지블 마니 하네요.]
11. ③ [결혼시게 온 손님들께 담녜푸믈 보내써요]
12. ③ [다른 팀과의 혐녀기 중요해요.]
13. ① [환뉴리 금나캐서 여행개기 크게느러써요]
14. ① [담나네 알마즌다블 쓰십씨오]
15. ② [ 중요한결쩡을할때 함니저그로 생가카세요]
 

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here