[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 14: Quy tắc biến âm mũi số 5 (비음화 5)

0
1635
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc biến âm mũi số 5 (비음화 5)
Khi đằng sau patchim ‘ㅂ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄹ’ thì patchim ㅂ phát âm thành [ㅁ] và ㄹ phát âm thành [ㄴ]

ㅂ+ㄹ

[ㅁ]+[ㄴ]

Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 4~6

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9


Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà phát âm [ㅁ] thành [ㄴ].

Bài viết liên quan  Trọn bộ 30 quy tắc phát âm tiếng Hàn

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 13~15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đáp án:
1. ②
2. ①
3. ①
4. [암녁]
5. [함뉴]
6. [시럼뉼]
7. ② [함니저긴]
8. ① [자여네섬니]
9. ① [감노늘박]
10. ② [여르미라서 남냥 특지블 마니 하네요.]
11. ③ [결혼시게 온 손님들께 담녜푸믈 보내써요]
12. ③ [다른 팀과의 혐녀기 중요해요.]
13. ① [환뉴리 금나캐서 여행개기 크게느러써요]
14. ① [담나네 알마즌다블 쓰십씨오]
15. ② [ 중요한결쩡을할때 함니저그로 생가카세요]
 

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 9: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ (격음화 4)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here