[Dịch tiếng Việt sách mới – KIIP lớp 2] tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP Sơ cấp 2 (Level 2)/ 초급2

0
49639
Dưới đây là phần dịch tiếng Việt các bài học trong sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 1 (level 2)/ 초급2. Bao gồm 2 phần: Phần 1: 18 bài học của sách giáo trình mới (áp dụng từ tháng 1 năm 2021 về sau)Phần 2: 20 bài học của sách giáo trình cũ (áp dụng từ tháng 12 năm 2020 trở về trước).
 
 
Nếu có gì thắc mắc, các bạn có thể:
  • Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn KIIP: Bấm vào đây
  • Theo dõi trang facebook để cập nhật bài học tiếng Hàn KIIP và các thông tin liên quan đến chương trình KIIP: Hàn Quốc Lý Thú

Hãy BẤM VÀO TIÊU ĐỀ TÊN BÀI HỌC (CHỮ MÀU XANH) để xem phần nội dung chi tiết bên trong.

MỤC LỤC

1/ Giáo trình mới:
Tổng hợp ngữ pháp: Bấm vào đây
1과: 제 고향은 경치가 아름다운 곳이에요 – Quê hương tôi là nơi có cảnh trí tươi đẹp
2과: 쓰레기는 내가 버릴게요 – Tôi sẽ bỏ rác
3과: 이걸로 한번 입어 보세요 – Hãy thử mặc cái này một lần xem sao ạ.
4과: 지금 통화할 수 있어요? – Bây giờ có thể nói chuyện điện thoại được chứ?
5과: 많이 아프면 이 약을 드세요 – Nếu đau nhiều hãy uống thuốc này.
6과: 맛있는 음식을 먹을 때 행복해요 – Tôi hạnh phúc khi ăn đồ ăn ngon.
7과: 집들이니까 세제나 휴지를 가져갈게요 – Vì là tiệc tân gia nên tôi sẽ mang theo khăn giấy hoặc bột giặt
8과: 9월부터 한국어 수업을 듣기로 했어요 – Tôi đã quyết định tham gia lớp học tiếng Hàn từ tháng 9
9과: 근처에 자주 가는 식당이 있어요 – Có nhà hàng mà tôi hay ghé đến ở gần đây.

10과: 시청 옆에 있는데 가까워요 – Nó ở cạnh tòa thị chính nên gần lắm.
11과: 보름달을 보면서 소원을 빌어요 – Nguyện ước trong lúc ngắm trăng rằm
12과: 실수를 자주 하는 편이에요 – Tôi thuộc diện hay mắc sai sót
13과: 소포를 보내려고 하는데요 – Tôi định gửi một bưu phẩm.
14과: 비자 연장 신청을 하려면 어떻게 해야 돼요? – Phải làm như thế nào nếu muốn xin gia hạn visa?
15과: 무역 회사에서 번역 일을 하고 있어요 – Tôi đang làm công việc phiên dịch tại một công ty thương mại
16과: 그 행사에는 가족이나 친구를 데려가도 되거든요 – Bạn có thể đưa gia đình hoặc bạn bè đến sự kiện đó đó.
17과: 잠을 푹 자면 좋겠어요 – Nếu ngủ ngon được thì tốt biết bao
18과: 이 수업을 신청하는 게 어때요? – Đăng ký lớp học này thì thế nào?

Bài viết liên quan  [KIIP Lớp 2] Bài 16: 쉽게 친해질 수 있을까요? Bạn có thể làm quen người khác một cách dễ dàng?
2/ Giáo trình cũ:

Bài 1. 어떤 영화를 좋아해요?
Bài 2. 어제 산 지갑을 잃어버렸어요.
Bài 3. 일요일마다 대청소를 해요 
Bài 4. 수영할 수 있어요?
Bài 5. 운동을 하고 싶지만 시간이 없어요 
Bài 6. 김치를 볶은 후에 물을 넣으세요
Bài 7. 일이 있어서 못 갔어요
Bài 8. 오늘 밤에도 눈이 올 것 같아요
Bài 9. 친구들이 도와주기로 했어요
Bài 10. 종합 연습
Bài 11. 외국인등록증을 신청하려고 하는데요.
Bài 12. 한 번 갈아타야 돼요
Bài 13. 여행 상품 상담을 하고 있어요
Bài 14. 집들이에 갈 때 무슨 선물이 좋아요?
Bài 15. 여기에서 사진을 찍어도 돼요?
Bài 16. 쉽게 친해질 수 있을까요? 
Bài 17. 빨리 나으세요
Bài 18. 선생님 말씀 잘 들어
Bài 19. 말하기 대회에 나간 적이 있어요?
Bài 20. 종합 연습

Bài viết liên quan  [KIIP Lớp 2] Bài 15: 여기에서 사진을 찍어도 돼요? Tôi chụp ảnh ở đây có được không?

– Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 2 – Phần 1 (Bài 1 đến bài 10)
Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 2 – Phần 2 (Bài 11 đến bài 20)

TẢI ĐỀ THI MẪU KIIP LỚP 2: Tải tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here